2011 m. gegužės 27 d.
Nr. 40
(1920)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Prasminga savaitė

Gailestingojo Jėzaus paveikslas
sutinkamas su bažnytinėmis vėliavomis

Šv. Mišios Šv. Jurgio bažnyčioje

Aristavos pagrindinėje mokykloje
prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo

KĖDAINIAI. Gegužės 8 dieną Šv. Jurgio parapija pasitiko Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Parsinešti paveikslo kartu su klebonu ėjo gausus parapijiečių būrys: „Caritas“, adoruotojos , ministrantai, jaunimo grupė „Samariečiai“, besiruošiantys Sutvirtinimo Sakramentui. Nešini paveikslu ir bažnytinėmis vėliavomis, giedodami giesmes tą sekmadienio rytą tikintieji džiaugsmingai nuvilnijo miesto gatvėmis ir pakilo laiptais į Šv. Jurgio parapijos kalnelį. Prie bažnyčios procesiją pasitiko parapijos tikintieji. Klebonas kun. Artūras Stanevičius pasveikino visus parapijiečius, maldomis pradėjusius gailestingumo savaitę.

Po šv. Mišių už parapiją buvo kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis ir litanija, kuriuos vadovaujant klebonui sutartinai kalbėjo visi bažnyčioje esantys žmonės. Vėliau visi pamaldų dalyviai klebono buvo apdovanoti „XXI amžiaus“ laikraščio naujausiu numeriu, knygelėmis „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ bei lankstinukais su šios bažnyčios Gailestingosios savaitės pamaldų grafiku. Norintys pasirašė kartu su paveikslu keliaujančioje knygoje. Nuo pirmadienio visą dieną atviroje bažnyčioje prie paveikslo maldai bei apmąstymo valandėlei rinkosi tikinčiųjų grupės, o vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi: pirmadienį – už „Caritas“, antradienį – už vaikus ir jaunimą, trečiadienį – už šaulius, tremtinius ir Lietuvos laisvės gynėjus, ketvirtadienį – už gydytojus, slaugytojus, ligonius ir visus kenčiančiuosius, penktadienį – padėkos šv. Mišios. Gailestingojo Jėzaus žinia Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios parapijiečiai pasidalino ir su atokiau gyvenančiais tikinčiaisiais.

Antradienį klebonas kun. A. Stanevičius su parapijos tikinčiaisiais organizavo Gailestingojo Jėzaus paveikslo maldingą kelionę į Aristavos pagrindinę mokyklą. Mokyklos ir vietos bendruomenė nepaprastai pakiliai sutiko paveikslą. Mokiniai buvo paruošę giesmių ir maldų kompoziciją, giedojo „Caritas“ moterys. Bet labiausiai visus labai pradžiugino gyvas visų klasių vaikų susidomėjimas ir bendra malda. Mokyklos direktorė liudijo, kad tai mažas stebuklas, nes vaikai atėjo savanoriškai.

Trečiadienį Šv. Jurgio bažnyčia buvo atvira miesto Juozo Paukštelio pagrindinės ir mokyklos-darželio „Obelėlė“ mokykloms. Ir jei Juozo Paukštelio mokykla yra šalia bažnyčios, tai mažieji piligrimai iš „Obelėlės“ pasimelsti atėjo 2 km pėsčiomis. Ši piligriminė kelionė sujungė mažuosius ir jų mokytojus bendrai maldai, giesmei, dvasinei bendrystei. Tai buvo padėka Kūrėjui, davusiam mums gyvybę ir liejančiam mums savo Gailestingumą.

Bažnyčioje vaikai ėjo prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo, klausėsi apie vienuolės Faustinos regėjimus, kalbėjo maldas, pasirašė knygoje, bendravo su klebonu ir kartu giedojo giesmes. Ne vieno tuo metu buvusio bažnyčioje skruostais riedėjo džiaugsmo ir dėkingumo ašaros už tokį gražų jaunimą.

Ketvirtadienį Gailestingojo Jėzaus paveikslas aplankė Kėdainių ligoninę.

Giedančius piligrimus sutiko Kėdainių ligoninės vyriausias gydytojas Stasys Skauminas. Prie paveikslo rinkosi gydytojai, slaugytojai, ligoniai, kiekvienas atsinešdamas savo širdyje neišsakytus maldos ir atsiprašymų žodžius.

Genė Sereikienė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija