2011 m. liepos 8 d.
Nr. 51
(1931)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Su rajono dvasininkais aptartos glaudesnio bendradarbiavimo galimybės

Rūta Averkienė

Iš kairės: Varėnos rajono
savivaldybės administracijos
direktoriuas pavaduotojas
Tadas Valentukevičius, Perlojos
parapijos klebonas kun. Ąžuolas
Miliauskas, Žilinų parapiją
atarnaujantis kun. Algimantas
Gaidukevičius, meras Elvinas
Jankevičius, Liškiavos parapijos
klebonas kan. Valius Zubavičius,
Merkinės dekanas ir klebonas
kun. dr. Robertas Rumšas, Varėnos
dekanas ir klebonas kun. Justinas
Aleknavičius, Dubičių ir Rudnios
parapijų klebonas kun. Almantas
Kibirkštis

Varėnos rajono savivaldybės mero Elvino Jankevičius iniciatyva vyko Savivaldybės vadovų ir skyrių vedėjų susitikimas su rajone dirbančiais dvasininkais. Susitikime buvo aptarti aktualiausi rajonui ir parapijų bendruomenėms klausimai: glaudesnis Savivaldybės ir dvasininkų bei parapijų bendruomenių bendradarbiavimas, bendrų projektų sakralinio meno išsaugojimo ir turizmo srityse įgyvendinimas, bendruomenių, jaunimo švietimas, dorovinis auklėjimas, dvasinių vertybių sklaida bei socialinės atskirties bendruomenėse mažinimas. Diskusija buvo aktuali ir naudinga abiems pusėms.


Įamžinti gelbėję kitus ir žuvę patys

Bronius VERTELKA

Paminklas nužudytiems
medikams ligoninės kieme

Prieš 70 metų pirmomis karo dienomis Panevėžyje buvo suimti ir  žiauriai nukankinti chirurgai Juozas Žemgulys, Stasys Mačiulis, Antanas Gudonis ir medicinos sesuo Zinaida Kanevičienė. Birželio 22-ąją   respublikinės Panevėžio ligoninės didžiojoje salėje vyko jų atminimui skirta istorinė-mokslinė konferencija.

Prieš tai  Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje šv. Mišias už kankinius aukojo vyskupas Jonas Kauneckas, buvo aplankytas ligoninės kieme jiems pastatytas paminklas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija