2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Sirijos krikščionių dilema: mirti ar išvykti?

Sirijos krikščionys turi rinktis vieną iš dviejų karčių taurių: mirti ar išvykti. Ši dilema palietė Sirijos Bažnyčią. Sostinės Damasko maronitų arkivyskupas Samiras Nasaras šį liudijimą perdavė katalikiškai naujienų agentūrai „Fides“. Jis teigia, kad karo nuniokotoje Sirijoje mirtis pasiglemžė milijonus beginklių civilių, krikščionių ir musulmonų, gyvybių: bombardavimai, automobiliuose įtaisyti sprogmenys, snaiperiai, maisto nepriteklius, vaistų trūkumas, be to, uždarytos 223 ligoninės, gydytojai bėga iš šalies. Šių nelaimių akivaizdoje visi galvoja apie išvykimą, tačiau Damasko maronitų ganytojas pabėgimą vadina kitokia, lėtesne, mirties forma. Šioje situacijoje Sirijos Bažnyčia tampa lyg „raudų siena“, į kurią kiekvieną dieną visi kreipiasi prašydami apsaugos ir pagalbos gauti išvykimo vizą.

Damasko maronitų arkivyskupas S. Nasaras atkreipia dėmesį, kad nuo 2005 metų Jungtinių Tautų Organizacija sistemingai organizavo Irako pabėgėlių išvykimą į Vakarų pasaulio šalis, o Sirijos krikščionys dabar kenčia matydami pasaulio abejingumą ir tylą, jaučiasi apleisti ir pasmerkti mirčiai be galimybės pabėgti, kitų šalių konsulatai yra uždaryti jau pusantrų metų. Arkivyskupas S. Nasaras užsimena ir apie ganytojų sąžinės problemą duotant patarimus krikščionims: patarimas likti šalyje gali vesti į mirtį, o pagalba išvykti reiškia Biblijos Žemę palikti be krikščionių. Šioje dilemoje Damasko maronitų arkivyskupas mato vienintelę išeiti – pastoracinė artuma gali padėti tikintiesiems suprasti Jėzaus žodžių, kurie niekad nenuvilia, tikrovę: „Nebijokite... aš esu su jumis“.

Tai, kad krikščionių padėtis Sirijoje sunki, liudija, jog pirmadienį per humanitarinę misiją nežinomi ginkluoti asmenys pagrobė du vyskupus. Graikų Stačiatikių Bažnyčios vyskupas Bulosas Jazidžis ir Asirijos Rytų Bažnyčios vyskupas Johanas Ibrahimas buvo pagrobti, kai keliavo nuo Turkijos pasienio į šiaurinį Alepo miestą. Jų vairuotojas buvo užmuštas. Popiežius Pranciškus paragino nedelsiant paleisti abu vyskupus ir šį pagrobimą pavadino „dramatišku tragiškos padėties, kurioje yra Sirijos gyventojai ir krikščionių bendruomenė, patvirtinimu“. Pagrobėjai antradienį abu vyskupus paleido. Tačiau kas buvo tie kaltininkai, nepranešama.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija