2013 m. balandžio 26 d.    
Nr. 17
(2041)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Margaret Tečer religingumas

Mindaugas BUIKA

Margaret Tečer sūnus Markas
su žmona Sara laidotuvių dieną

Tikėjimas skirtas ne tik sekmadieniui

Neseniai mirusi buvusi Jungtinės Karalystės ministrė pirmininkė Margaret Tečer buvo giliai religinga moteris. Jai buvo svetimas daugeliui šiuolaikinių šios lyties veikėjų būdingas feminizmas, sakralizuojantis ne meilę šeimai ir vaikams, bet karjerą „lipant per kitų galvas“ ir malonumus, nesibodint netgi negimusių kūdikių žudymo (abortų), jeigu jie trukdo tiems siekiams. Didžiąją Britaniją nuo 1979 iki 1990 metų valdžiusi ir esmingai atnaujinusi politikė, pradėdama savo, kaip vyriausybės vadovės, pareigas, padarė pareiškimą, kuris faktiškai buvo garsaus XII–XIII amžiaus vienuolio šv. Pranciškaus prasmingos maldos perfrazavimas: „Viešpats padarė mane savosios taikos įrankiu: kad ten, kur yra nesutarimas, mes neštume darną; ten, kur yra klaidos, neštume tiesą; kur yra abejonės, neštume tikėjimą; ten, kur yra nusivylimas, neštume viltį“. Šiomis nuostatomis ji vadovavosi, priklausydama vadinamajam triumviratui, kurį sudarė popiežius Jonas Paulius II, Jungtinių Valstijų prezidentas Ronaldas Reiganas ir premjerė M. Tečer, esmingai prisidėjusiam prie sovietinio komunizmo blogio imperijos sunaikinimo, šaltojo karo užbaigimo ir Europos suvienijimo. Šia tvirta veikla Vakaruose buvo gerokai susilpninta (nors galutinai nepalaužta) vadinamųjų „naudingų idiotų“ politinė dermė, kuria sumaniai iki tol naudojosi lenininė, stalininė, brežnevinė, maoistinė propaganda pasaulinės ekspansijos reikmėms.


Lenkijoje – aukščiausia pasaulyje popiežiaus Jono Pauliaus II statula

Popiežiaus Jono Pauliaus II
statula Čenstakavoje

Aukščiausia pasaulyje velionio popiežiaus Jono Pauliaus II statula balandžio 13-ąją buvo atidengta Lenkijoje, Čenstakavos mieste, pagrindiniame šios šalies katalikų piligriminių kelionių centre. Balta statula, kuria pagerbiamas iš šios itin katalikiškos šalies kilęs pontifikas, miręs 2005 metais, vaizduoja Joną Paulių II ištiesusį rankas, su auksiniu kryžiumi ant kaklo. Ji sveria 10 tonų ir yra 13,8 metro aukščio – didesnė negu Čilėje esanti 12 metrų aukščio lenko Popiežiaus statula. Šio projekto sumanytojas ir mecenatas – Lešekas Lysonas. Naujoji statula sudaro didelį kontrastą aplink ją išsidėsčiusiam miniatiūrų parkui, kuriame vaizduojamos įvairios šventosios vietos, tokios kaip Lurdo šventovė Prancūzijoje. L. Lysonas buvo susitikęs su būsimuoju popiežiumi Karoliu Voityla praėjusio amžiaus 7-ajame dešimtmetyje, prieš jį išrenkant Katalikų Bažnyčios vadovu 1978 metais.


Sirijos krikščionių dilema: mirti ar išvykti?

Sirijos krikščionys turi rinktis vieną iš dviejų karčių taurių: mirti ar išvykti. Ši dilema palietė Sirijos Bažnyčią. Sostinės Damasko maronitų arkivyskupas Samiras Nasaras šį liudijimą perdavė katalikiškai naujienų agentūrai „Fides“. Jis teigia, kad karo nuniokotoje Sirijoje mirtis pasiglemžė milijonus beginklių civilių, krikščionių ir musulmonų, gyvybių: bombardavimai, automobiliuose įtaisyti sprogmenys, snaiperiai, maisto nepriteklius, vaistų trūkumas, be to, uždarytos 223 ligoninės, gydytojai bėga iš šalies. Šių nelaimių akivaizdoje visi galvoja apie išvykimą, tačiau Damasko maronitų ganytojas pabėgimą vadina kitokia, lėtesne, mirties forma. Šioje situacijoje Sirijos Bažnyčia tampa lyg „raudų siena“, į kurią kiekvieną dieną visi kreipiasi prašydami apsaugos ir pagalbos gauti išvykimo vizą.


Rusijos piligrimai Lietuvoje

Vladimiro katalikų piligriminė kelionė Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio keliais

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Tėvas Sergiejus Zujevas (kairėje)
su grupele piligrimų, prieš
išvykstant į Lietuvą, Vladimire
prie Švč. Mergelės Marijos,
Rožinio Karalienės, bažnyčios

2010 ir 2012 metais keturis kartus keliavau į Rusiją, į Vladimirą, ir turėjau galimybę pagarsinti ten lageryje mirusio Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio vardą. Tai sulaukė gražaus atgarsio bei susidomėjimo šia Lietuvai brangia asmenybe. Vladimiro Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios katalikai ir nuo 2004 metų šioje parapijoje dirbantis kunigas t. Sergiejus Zujevas panoro daugiau sužinoti apie arkivyskupą M. Reinį, pamatyti Lietuvoje atliktus nors ir negausius darbus įamžinant jo vardą, pavaikščioti M. Reinio takais. Kadangi šie metai popiežiaus Benedikto XVI paskelbti Tikėjimo metais, o lapkričio 8 d. sukaks 60 metų nuo Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio mirties, tėvo S. Zujevo ir lietuvio verslininko, aktyvaus minėtos bažnyčios parapijiečio Ramūno Babensko skatinama Vladimiro Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, parapijos katalikų grupelė išsirengė į neįprastą piligriminę kelionę Lietuvoje Dievo tarno Mečislovo Reinio keliais. Iš tiesų kelionė planuota jau 2011 metų vasarą, deja, dėl įvairių aplinkybių, jos nepavyko įgyvendinti.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija