2013 m. gegužės 17 d.    
Nr. 20
(2044)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaune įsteigtas Antano Smetonos klubas

Beata Ivanauskienė

Antano Smetonos klubo steigėjai
Istorinėje Prezidentūroje

Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Istorinėje Prezidentūroje Kaune įsteigtas Antano Smetonos klubas. Apie prezidento Antano Smetonos (1874–1944) reikšmę šiuolaikiniame Lietuvos gyvenime kalbėjo klubo steigėjai prof. Alvydas Butkus (VDU), prof. Aleksandras Vitkus (LSMU), ats. plk. Zenonas Vegelevičius. Prezidento Antano Smetonos brolio Motiejaus vaikaitė Sigutė Smetonaitė-Petrauskienė sveikino iniciatyvą kurti Antano Smetonos klubą ir dalijosi mintimis apie galimybę pervežti prezidento palaikus iš JAV į Lietuvą. Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorė Violeta Balčiūnienė kalbėjo apie mokinių pilietinį-patriotinį ugdymą ir kvietė aplankyti prezidento Antano Smetonos gimnazijos muziejų. Lietuvos šaulių sąjungos nariai Alvydas Semaška ir Dovydas Jokubauskis akcentavo Šaulių vertybių sąsajas su A. Smetonos visuomenine veikla. Audronė Vaitkutė ir Ramūnas Kazakevičius dalijosi mintimis apie A. Smetonos  asmenybę ir apie jo valdymo sukurtus stereotipus. Klubo steigimo iniciatorius doc. Raimundas Kaminskas (LSMU), padėkojęs susirinkimo dalyviams, priminė Kauno sąjūdžio iniciatyvas įamžinant prezidento Antano Smetonos atminimą ir pakvietė pasirašyti Antano Smetonos klubo steigimo deklaraciją.


Ar ne Dievas klykė balsu tos, kurią išnešė simboliškai sukryžiuotomis kojomis?..

2012 m. gegužės 17-osios rytas,
Klonio gatvė. Su Trispalve rankoje –
Neris Karpuškaitė-Akelaitienė

Sunku buvo suderinti laiką susitikti su Nerimi Karpuškaite-Akelaitiene – ji yra labai užsiėmusi. Tačiau prisimenant prieš metus įvykusius tragiškus įvykius Garliavoje, prie Kauno, buvo būtina pasikalbėti. Nors ji turi daug ką papasakoti ir apie savo įtemptą, bet mylimą darbą, tačiau mūsų pokalbis sukosi apie panaudotą prievartą prieš mergaitę – tiek seksualinę, tiek teisinę, tiek fizinę – ir prieš ją gynusius žmones – „kedvenckius“, „patvorinius“ – taip paniekinamai juos pavadino ir valdžios kėdžių įsikibę žmogystos, ir abejingieji, prisisotinę geru, be didelių rūpesčių gyvenimu. Pradėjau nuo paprasto klausimo – apie Neries darbą, tačiau nejučia perėjome ir prie svarbiausio klausimo, kuris nėra toks paprastas, kaip galvotų įstatymų popierėliais apsikarstęs valdžios žmogus ar pragyvenimą savo šeimai sunkiai uždirbantis, bet viskam abejingas inteligentas net ir turintis mokslų daktaro laipsnį.


Šturmas

Dr. Rūta Gajauskaitė,

kriminologė

Rezonansinė serijinio žudiko Čikadilos Rusijoje bei grupinė pedofilų byla, kurioje iš 170 įtariamųjų buvo nuteista 120 asmenų, nustebino pasaulį rusų teisėsaugos ir teisėtvarkos darbuotojų profesionalumu ir kvalifikacija.

Deja, visai kitokią situaciją konstatavo Lietuvos Respublikos Seimas, apsvarstęs 56 skundus dėl pedofilijos bylos Kaune tyrimo procesinių pažeidimų. Bylą, kurioje jau buvo žuvę du piliečiai, o vienas iš jų – teisėjas, prokurorai tyrė nekvalifikuotai, nekompetentingai ir aplaidžiai vilkindami. Po tokio aukščiausios valstybės institucijos įvertinimo pedofilijos bylos tyrėjai ir tyrimo organizatoriai turėjo būti ne tik atleisti iš pareigų, bet ir eliminuoti iš teisininkų profesijos, o aplaidžiai vilkinę bylos tyrimą – patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tačiau šie privalomi procesiniai veiksmai nebuvo atlikti, dėl to žuvusių bylos dalyvių, tiek visuomenės įvardijamų pedofilais, tiek liudininkų skaičius išaugo nuo 2 iki 9 asmenų.


Lietuvoje klesti sovietinio KGB provokacijų metodai

Neleistinus VSD ir prokuratūros veiksmus atskleidusios teroriste paskelbtos Eglės Kusaitės kalba Vilniaus apygardos teisme gegužės 6-ąją

Garsioji „teroristė“ Eglė Kusaitė,
per savo jaunatvišką idealizmą,
pasitikėjimą žmonėmis patekusi
į laisvės siekiančiais čečėnais
apsimetusių VSD provokatorių
pinkles, dabar kenčia fizines
ir dvasines kančias

Eglė Kusaitė, kaltinama parengusi teroro aktą Rusijos karinėje bazėje ir tariamai tik Valstybės saugumo departamento (VSD) pareigūnų pastangomis sustabdyta nuo šių nusikalstamų veiksmų, savo baigiamojoje kalboje įrodė prieš ją jau seniai regztas VSD provokacijas ir neteisėtu pagrindu prokuratūros surinktą tariamai ją inkriminuojančią medžiagą. Provokacijos buvo ne tik neteisėtos, bet ir savo prasme ypatingai šlykščios ir antihumaniškos, tad  mąstančiai visuomenei sveiku protu nesuvokiamos bei visiškai nepriimtinos. Kaltinamoji savo kalboje parodė, kad jos atžvilgiu vykdytos sekimo ir provokavimo priemonės buvo daromos neteisėtai. Deja, į sunkiais nusikaltinimais apkaltintos E. Kusaitės argumentus prokurorai vėl nepateikė jokių naujų savo motyvų, tik kartojo tuos pačius, jau žinomus, bet neįrodytus „įkalčius“, seniai paneigtus tiek pačios kaltinamosios, tiek jos advokato Kęstučio Stungio, tiek visuomenės atstovų, pasiaukojančiai ginančių ją. Pateikiame E. Kusaitės kalbos santrauką. Kalbos stilistika beveik netaisyta. Teismas nuosprendį E. Kusaitės byloje žada skelbti gegužės 30-ąją.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija