2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Sustabdytas kai kurių „NTV Mir Lithuania“ laidų rodymas

Kovo 19 dieną,  Lietuvos radijo ir televizijos komisija svarstė Lietuvoje retransliuojamų Rusijos televizijos programų šiomis dienomis skleidžiamos neteisėtos informacijos ribojimo galimybę. Didžiausias dėmesys buvo skirtas „NTV Mir Lithuania“ laidos „Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa“ aptarimui.

Kovo 11-osios išvakarėse retransliuotoje „NTV Mir Lithuania“ laidoje buvo paskleista melaginga informacija apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Lietuvoje, užgauliai ir įžeidžiančiai neigiamas ir šiurkščiai menkinamas SSSR agresijos prieš Lietuvos Respublikos gyventojus faktas, tyčiojamasi iš Lietuvos žmonių bei niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas. Komisija vienbalsiai nusprendė įpareigoti Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančius televizijos programų retransliuotojus laikinai – 3 mėnesiams – sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „NTV Mir Lithuania“, retransliavimą Lietuvos teritorijoje.

Posėdyje dalyvavo ir savo išvadas dėl minėtoje laidoje paskleistos neobjektyvios ir šališkos informacijos, laisvės gynimo aukų niekinimo bei nesantaikos kurstymo pateikė Žurnalistų etikos inspektorė Zita Zamžickienė. Anksčiau, 2013 m. spalį, komisija buvo priėmusi analogišką sprendimą dėl tam pačiam BMA (Baltic Media Alliance) koncernui priklausančio „PBK“ kanalo paskleistos dezinformacijos apie Sausio 13-osios įvykius. Kovo pradžioje komisija taip pat kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl Lietuvoje retransliuotų programų „RTR Planeta“ laidoje „Savaitės žinios“ bei „PBK“ laidoje „Laikas“ pateiktos melagingos informacijos apie Ukrainos įvykius, tačiau Generalinė prokuratūra ikiteisminio tyrimo nepradėjo.

Lietuvos radijo ir televizijos komisija patenkino uždarosios akcinės bendrovės „Splius“ prašymą pakeisti jos turimos licencijos sąlygas, papildant retransliuojamų programų sąrašą nepriklausoma Rusijos televizijos programa „Lietus“ („Doždj“). Programa bus retransliuojama kabelinės televizijos ir laidiniais plačiajuosčio ryšio tinklais.

Komisija džiaugiasi, kad Lietuvos televizijos retransliuotojų paketuose atsirado bene paskutinė nepriklausoma Rusijos televizijos programa, garsėjanti informacijos ir nuomonių įvairove. Programos kūrėjai vadina save „optimistiniu“ kanalu, transliuoja naujienas, pramoginio pobūdžio, socialines ir kultūrinio turinio laidas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija