2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Ar vienalytes santuokas propaguojančių vaikiškų knygų rėmimas yra Kultūros ministerijos prioritetas?

Kovo 20 dieną grupė Seimo narių kreipėsi į kultūros ministrą ir Lietuvos edukologijos universiteto rektorių, prašydami pateikti informaciją, ar Kultūros ministerijos finansuota ir Lietuvos edukologijos universiteto leidyklos išleista knyga vaikams „Gintarinė širdis“ atitinka šių institucijų puoselėjamas kultūrines, nacionalines vertybes. Šį kreipimąsi pasirašė Seimo nariai: Povilas Urbšys, Rima Baškienė, Vytautas Juozapaitis, Rimantas Jonas Dagys, Rita Tamašunienė, Edvardas Žakaris, Dangutė Mikutienė, Aurelija Stancikienė.


Planuojamas referendumas prieš euro įvedimą

Dar vasario pabaigoje referendumo prieš žemės pardavimą užsieniečiams iniciatyvinė grupė pareiškė, kad rengiasi atsiklausti tautos dėl 2015 metais planuojamo euro įvedimo. Referendumo idėjos rengėjai kalbėjo, jog euro įvedimas yra žingsnis prieš piliečių valią, o Lietuva dar nėra pasirengusi įsivesti bendros Europos Sąjungos valiutos.

Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Ozolas teigė, kad Konstitucijoje yra numatyta, jog pagrindiniai valstybės klausimai yra sprendžiami referendumu, o valiutos keitimas – vienas tokių. „Puikaus Baltijos šalių susitvarkymo su krize faktorius buvo tai, kad jos galėjo naudotis savo nacionalinėmis valiutomis. (...) Kol vyks pasirengimas referendumui, valdžia turės galimybę tautai išaiškinti, kodėl vis dėlto skubama, ir, jei išaiškins taip įtikinamai, kad tauta balsuos pagal ją, vadinasi, bus toks laisvas pasirinkimas. Dabartinis euro įvedimo projektas yra dar vienas prievartos prieš lietuvių tautą aktas“, – sakė signataras.


Referendumui siekiama parinkti tokią datą, kad jis sužlugtų

Valdantieji lyg ir sutarė organizuoti referendumą dėl žemės nepardavimo užsieniečiams. Tiesa, jis nevyks nei su Prezidento, nei su Europos Parlamento rinkimais. Seimas, vadovaudamasis Referendumo įstatymu, pirmiausia nutarė sudaryti ekspertų grupę, kuri turėjo pateikti išvadą dėl piliečių reikalavimo paskelbti referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo teikiamo sprendimo teksto atitikties Konstitucijai. Referendumo iniciatoriai siūlo Konstitucijoje numatyti, kad svarbiausi valstybės bei tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu, o jo sprendimai gali būti keičiami tik referendumu. Be to, siūloma, kad referendumas būtų skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkst. piliečių (dabar – 300 tūkst.), turinčių rinkimų teisę. Siekiama nustatyti, kad žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos piliečiams ir valstybei. Valstybei taip pat priklausytų išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą bei ekonominę zoną Baltijos jūroje, žemės gelmės, taip pat valstybinės ir bendruomeninės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Referendumo rengėjai siūlo valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimus spręsti tik referendumu. Žemės sklypai nuosavybės teise gali priklausyti užsienio valstybei – jos diplomatinėms ir konsulinėms įstaigoms įkurti. Beje, žemės pardavimas užsienio piliečiams nėra numatytas net stojimo į ES sutartyje.


Sustabdytas kai kurių „NTV Mir Lithuania“ laidų rodymas

Kovo 19 dieną,  Lietuvos radijo ir televizijos komisija svarstė Lietuvoje retransliuojamų Rusijos televizijos programų šiomis dienomis skleidžiamos neteisėtos informacijos ribojimo galimybę. Didžiausias dėmesys buvo skirtas „NTV Mir Lithuania“ laidos „Pasmerktieji. Spąstai grupei „Alfa“ aptarimui.

Kovo 11-osios išvakarėse retransliuotoje „NTV Mir Lithuania“ laidoje buvo paskleista melaginga informacija apie 1991 m. sausio 13 d. įvykius Lietuvoje, užgauliai ir įžeidžiančiai neigiamas ir šiurkščiai menkinamas SSSR agresijos prieš Lietuvos Respublikos gyventojus faktas, tyčiojamasi iš Lietuvos žmonių bei niekinamas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimas. Komisija vienbalsiai nusprendė įpareigoti Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančius televizijos programų retransliuotojus laikinai – 3 mėnesiams – sustabdyti programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „NTV Mir Lithuania“, retransliavimą Lietuvos teritorijoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija