2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Daugiau kaip 60 metų tarnavęs žemaičiams

A†A kun. jubil. Antanas JURGAITIS (1926 04 28–1950 09 24–2014 03 22)

Kun. Antanas Jurgaitis
Rugilės JURGAITYTĖS nuotrauka

Kovo 22 dieną Mažeikiuose mirė Švč. Jėzaus Širdies parapijos rezidentas kunigas jubiliatas Antanas Jurgaitis.

A. Jurgaitis gimė 1926 m. balandžio 28 d. Upynos (Šilalės r.) kaime. Mokėsi Upynos ir Skaudvilės pradžios mokyklose, Tauragės vidurinėje mokykloje, Telšių ir Kauno kunigų seminarijose. 1950 m. rugsėjo 24 d. buvo įšventintas kunigu. Dirbo šiose Telšių vyskupijos parapijose: 1951 metais – Švėkšnos (Šilutės r.) vikaru, 1951–1953 metais – Tūbinių (Šilalės r.) klebonu, 1953–1956 metais – Vaičaičių (Skuodo r.) klebonu, 1956–1957 metais – Kantaučių (Plungės r.) klebonu ir aptarnavo Žlibinų parapiją (Plungės r.). Nuo 1957 m. kovo 1 d. iki 1960 m. rugsėjo 12 d. buvo nuteistas sovietinio lagerio darbams. Grįžęs iš lagerio 1960–1963 metais buvo Kaltinėnų (Šilalės r.) vikaru, 1963 metais – Šakynos (Šiaulių r.) klebonu, 1963–1969 metais – Šilutės altaristu su vikaro pareigomis, 1969–1976 metais – Judrėnų (Klaipėdos r.) klebonu, o nuo 1970 metų įpareigotas aptarnauti Spraudžio (Plungės r.) parapijiečius, 1976–1995 metais buvo Ylakių administratoriumi ir aptarnavo Vaičaičų (Skuodo r.), o nuo 1985 metų – ir Aleksandrijos (Skuodo r.) parapiją, 1995–2002 metais – Laukuvos (Šilalės r.) klebonu ir aptarnavo Požerės (Šilalės r.) tikinčiuosius, nuo 2002 metų iki mirties buvo Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos rezidentas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija