2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

VSD pateikė 2013 metų veiklos ataskaitą

Valstybės saugumo departamentas, vykdydamas įstatymais numatytus atskaitingumo ir priežiūros įpareigojimus, kovo 17-ąją Valstybės gynimo tarybos (VGT) nariams pateikė Departamento 2013 metų veiklos ataskaitą. VSD metinės ataskaitos tikslas – informuoti priežiūrą vykdančias institucijas apie Departamento valdymą ir administravimą, materialinį ir techninį aprūpinimą, užduočių skyrimo ir jų vykdymo būklę. 2013 metų VSD veiklos ataskaita yra pirmoji, kai, įsigaliojus naujoms Žvalgybos įstatymo nuostatoms, Departamentas buvo pertvarkytas dirbti pagal žvalgybos principus. Žvalgybos įstatymas taip pat įgyvendino ir Prezidentės iniciatyva parengtą žvalgybos koordinavimo stiprinimo koncepciją, kuriai yra pritarusi Valstybės gynimo taryba.


Rusija veikia per verslininkus, diplomatus, jaunimą...

Valstybės saugumo departamento (VSD) ataskaitoje apie grėsmes nacionaliniam saugumui teigiama, kad Lietuvos nacionaliniam saugumui kylančias grėsmes lemia mūsų šalies geografinė ir geopolitinė padėtis. Ne visos regiono kaimynės gerbia kitų šalių ir tautų apsisprendimo teisę vykdyti pasirinktas vertybes įgyvendinančią politiką. Noras kontroliuoti ar daryti įtaką mūsų valstybės priimamiems sprendimams ir vykdomai politikai nulemia tikslingus ir kryptingus tų šalių veiksmus, kurie kelia grėsmę Lietuvos energetiniam, ekonominiam, socialiniam ir informaciniam saugumui. Lietuvos vidaus ir užsienio politikai paveikti užsienio valstybės naudoja įvairius tiek minkštosios, tiek kietosios galios svertus. Valstybės saugumo departamentas nustatė bandymus formuoti naujas ir palaikyti jau veikiančias įtakos grupes Lietuvoje, išnaudoti šalies politikų nesutarimus, institucijų tarpusavio sąveikos spragas, skleisti Lietuvos interesams prieštaraujančią, šalį diskredituojančią informaciją, kurstyti tautinių bendrijų nesantaiką ir mažinti jų integraciją į Lietuvos visuomenę. Tradiciškai buvo išnaudojami ekonominiai ir energetikos svertai, diskredituojami Lietuvos vykdomi energetinę nepriklausomybę suteiksiantys projektai, per užsienyje veikiančius verslo atstovus buvo siekiama paveikti Lietuvos politikų sprendimus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija