2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

Šv. Juozapo globoje

KĖDAINIAI. Kovo 19 dieną piligriminėje Šv. Juozapo šventovėje, kurioje gerbiamas nuo XVIII amžiaus žinomas maloningasis Šv. Juozapo su Kūdikiu paveikslas, buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas OFS, grupė Kėdainių dekanato kunigų. Arkivyskupas homilijoje priminė pamaldumo tradiciją šv. Juozapui – šeimų, tėvų, vyrų, darbininkų ir visos Bažnyčios šventajam globėjui, kurį Bažnyčia vadina prakilniuoju teisiojo vyro vardu. Arkivyskupas paragino visus sudėtingus savo gyvenimo apsisprendimus patikėti šv. Juozapo užtarimui. To padrąsinimo laikytis sąžinės ir tiesos, pasak ganytojo, per šv. Juozapo užtarimą gali gauti moteris, kuri sprendžia, ar gimdyti pradėtą kūdikį, šeimos tėvas, kai nori rinktis laiką šeimai ar draugams, jaunuolis, kuris baiminasi drąsiai išpažinti tikėjimą bendraamžių akivaizdoje, darbdavys, kuriam kyla didesnio pelno ar darbuotojų atlyginimo pasirinkimo dilema, ar verslininkas, kuriam reikia spręsti sąžiningo mokesčių mokėjimo klausimą. Šv. Juozapas, kaip sakė ganytojas, padės pasielgti taip, kad liktume teisūs ir ištikimi Dievo akivaizdoje.

Pabaigoje Kėdainių dekanas ir parapijos klebonas kun. Gintaras Pūras pasveikino arkivyskupą jo šventojo globėjo Juozapo vardo dienos proga, palinkėdamas stiprybės ir sveikatos toliau gražiai lydėti arkivyskupiją šv. Juozapo pavyzdžiu, kaip jis globojo savo Šventąją Šeimą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija