2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Apie laisvės savoką

Vasario 27-osios vakare Kauno senamiestyje vyko antrasis šiemet „Miesto misijų“ „Jėzus visada šalia“ renginys. „Sadutės“ kavinėje su daugiau kaip 50 jos lankytojų kun. Kęstutis Rugevičius kalbėjosi tema „Pasmerkti laisvei“. Jaukiame vakare prie arbatos puodelių kun. K. Rugevičius beveik pusantros valandos savo gyvu, atviru ir nuoširdžiu žodžiu sutelkė dalyvių dėmesį ir susidomėjimą kalbėdamas, kas yra laisvė krikščionišku požiūriu, o daugybei kilusių klausimų vos užteko laiko iki šlovinimo vakaro bažnyčioje pradžios. Apie laisvę, kaip sakė kunigas Kęstutis, galima kalbėti įvairiais aspektais (filosofiniu, ekonominiu, psichologiniu, kultūriniu). Ar laisvė tėra tik fikcija, ar mūsų asmeninę laisvę mums kažkas gali riboti? Kodėl taip yra, kad dėl laisvės troškimo, atrodo, tokio gražaus, kartais žūsta tautos, griūva gyvenimai? Atsakymų gali būti labai daug ir įvairių. Kalbant krikščionišku požiūriu, pasak kunigo Kęstučio, tikrai laisvas yra Dievas. Žmogaus laisvė neatskiriama nuo Dievo įrašytų žmogaus prigimtyje dalykų, nes jis sukurtas pagal Dievo panašumą ir paveikslą. Dievas nuo pat pradžių troško žmogui laimės ir laisvės. Žmogaus laisvė priklauso nuo jo santykio, bendrystės su Kūrėju – nuo pat pradžių šis santykis buvo sukurtas būti laisvas, kaip laisva bendrystė – be baimės, be įtampos. Melas, netiesa buvo pagrindinė priežastis, dėl ko nutrūko žmogaus draugystė ir bendrystė su Dievu. Žmogus, atmesdamas prigimtinius dalykus, amžinąsias vertybes, iš tiesų niekada nebus laisvas, nes blogis niekada nėra laisvė, jis pavergia žmogų. Bet kokia nelaisvė, priklausomybė jau yra nelaisvės ženklas. „Ten, kur yra netvarka, nėra laisvės: daryti bloga nėra jokia laisvė ir jokia laimė“, – sakė kun. K. Rugevičius. Jis sakė nežinąs nė vieno žmogaus, kuris būtų jautęsis nelaimingas, nes laikėsi Dešimties Dievo įsakymų. Dievo žodžiai – Dekalogas – duoda gaires, kad žmogus būtų žmogumi, o ne kad suvaržytų žmogų, jo laisvę. Kaip Dievas gali suvaržyti žmogų, jei jis yra žmogaus prigimties Kūrėjas? „Jėzus Kristus žmogui yra kelias, tiesa ir gyvenimas, jis yra atsakymas į visus žmogaus klausimus ir laisvės klausimus“, – sakė kavinėje su žmonėmis kalbėjęsis kunigas. Tai – galimybė žmogui per nuolatinį asmenišką santykį su Jėzumi vis iš naujo apsispręsti, priimti Dievo bendrystę, nesustabarėti, atsinaujinti iki pat savo proto gelmių. Tai – galimybė augti, žmogui darant laisvus pasirinkimus, be jokios prievartos iš Dievo pusės.

Paskui Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčioje vyko Šlovinimo ir maldos vakaras kartu su jį rengusia evangelizacine katalikų bendruomene „Naujoji Sandora“.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija