2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kasmėnesiniai atlaidai Krekenavoje

Kiekvieno mėnesio 15 dieną Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Mažojoje Bazilikoje būna atlaidai, į kuriuos net ir žiemos metu atvyksta daug piligrimų. Vykstantys iš tolimesnių rajonų važiuoja organizuotai autobusais, šeimos – lengvaisiais automobiliais. Iš Panevėžio visai patogu atvykti maršrutiniu autobusu. Kelionė neprailgsta, nes paprastai vyksta pilnas autobusas. Pasižvalgius per langus, gražus peizažas, visai netoli slėniu savo vandenis plukto Nevėžis. Krekenavoje kylant į kalnelį, kur stovi Bazilika, kelią perkerta nedidelė, bet srauni Lokauša, čia pat ji įteka į svarbiausią Vidurio Lietuvos upę – Nevėžį. Krekenavos bažnyčią garsina stebuklingas Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu ant rankų paveikslas. Ši šventovė pirmoji ir vienintelė Lietuvoje 2009 m. kovo 11 d. sujungta giminystės dvasiniais ryšiais su Šventąja Popiežiškąja Didžiąja Marijos bazilika Romoje ir įrašyta į tos Bazilikos lentas kaip jos filija.

Krekenava nuo seniausių laikų garsėja Žolinės atlaidas, į kurios suplaukia minios žmonių. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. šios šventovės rektorius yra kun. teol. dr. Gediminas Jankūnas. Malonu bažnyčioje matyti ilgametį kleboną, dabar altaristą, kanauninką Petrą Budriūną.

Vasario 15 dieną buvo meldžiamasi už rajono žemdirbius, verslininkus ir jų šeimas. Po Votyvos iki Sumos vyko Švč. Sakramento adoracija. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ kartu su dviem kunigais svečiais. Pamokslą sakė generalvikaras kun. Eugenijus Styra. Giedojo Ramygalos Šv. Jono krikštytojo bažnyčios choras, vadovaujamas Manto Masioko. Klausant išpažintis talkino kun. Albinas Pipiras iš Pušaloto (Pasvalio r.) ir kan. P. Budriūnas. Po šv. Mišių rektorius kun. dr. G. Jankūnas padėkojo visiems talkininkams, patarnautojams, maldininkams ir pakvietė agapei į bendruomenės patalpą, vadinamą „tvarteliu“. Toje patalpoje susirinkusiuosius gražiu pasirodymu pasveikino Krekenavos M. Antanaičio gimnazijos ir Žibartonių mokyklos mokiniai ir mokytojai, saksofonu grojo Arnas Vasiliauskas. Po to visi buvo pakviesti prie bendro stalo, kurį palaimino Panevėžio vyskupas L. Virbalas SJ. Ruošiant pietus daug darbo ir išmonės įdėjo moterys krekenavietės: ūkininkės, mokytojos, gydytoja ir kitos, vadovaujamos Daivos Adamkevičienės. Klebonas kun. dr. G. Jankūnas paskelbė žinią, kad netrukus prasidės šio pastato renovacija, nes pagal projektą gaunama didžioji reikiamų lėšų dalis.

Kovo 15 dieną Krekenavos Bazilikoje šv. Mišias vėl aukojo Panevėžio vyskupas L. Virbalas SJ kartu su Panevėžio generalvikaru kun. E. Styra ir kun. A. Pipiru. Klausant išpažinčių talkino kan. P. Budriūnas ir Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo koplyčios rektorius kun. mgr. Pavel Andžejevski. Giedojo Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo koplyčios choras. Klebonas kun. dr. G. Jankūnas sakė, jog jau prasidėjo bendruomenės pastato renovacijos darbai, padėkojo visiems prisidedantiems kaupiant trūkstamą lėšų dalį.

Po šv. Mišių grupelė Krekenavos jaunimo kartu su klebonu kun. dr. G. Jankūnu bažnyčioje parodė labai pamokančią ir įsimintiną adventinę programėlę.

Ona Striškienė

Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija