2014 m. kovo 28 d.    
Nr. 13
(2084)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Paroda apie vaikščiojančią Evangeliją

PRIENAI. Kovo 19 dieną, trečiadienį, parapijos namuose vyko parodos, skirtos šviesaus atminimo kun. Juozui Zdebskiui (1929 05 10–1952 09 21–1986 02 05) „Jei žmogus ginkluotas meile, jis niekada nepralaimi“, pristatymas. Tai – pirmoji iš Prienų krašto muziejaus fonduose saugomų eksponatų ir kitų asmeninių kunigo daiktų bei fotografijų, priklausančių privačioms kolekcijoms, parengta paroda, keliausianti po Lietuvą. Renginyje dalyvavo kun. J. Zdebskio bendražygiai – Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, gydytoja Birutė Žemaitytė – bei Prienų klebonas kun. Jonas Baliūnas, Išlaužo klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, Bagotosios klebonas kun. Mindaugas Martinaitis, žmonės, kurių atsiminimuose gyvas kun. J. Zdebskis, parapijiečiai. Arkivysk. S. Tamkevičius prisiminė kartu su kun. J. Zdebskiu patirtus išbandymus, kai valdžios institucijoms laikinai atėmus kunigams pažymėjimus, jie įsidarbino Prienų melioracijoje. Kun. J. Zdebskis prisidėjo prie jo redaguotos „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“, tačiau galiausiai jie buvo sulaikyti: kun. S. Tamkevičius gavo 10 metų „atostogų“, o J. Zdebskis liko laisvėje ir kiek vėliau „žuvo“ avarijoje. Arkivyskupas teigė: „Kunigas Juozas Zdebskis buvo tarsi vaikščiojanti Evangelija“. Apie kun. J. Zdebskio asmenybę, misionieriaus veiklą, išvykas į vokiečių šeimas ir nuolatinį sekimą pasakojo jo bendražygė gydytoja B. Žemaitytė. Kiti kalbėjusieji pabrėžė, kad kun. J. Zdebskis visada rasdavo laiko vaikams, mokė juos tylos, mąstyti, atrasti laiko skaitymams; sugebėjo prieiti ir prie netikinčių ligonių. „Kunigas mokė kurti gyvenimą, dėkoti už gyvenimą, tikėti svajone, tikėti Dievu, mokė mylėti, o mylint – viską iškęsti ir atleisti, juk meilė niekada nepasibaigia“, – prisiminė Modestas Juozaitis.

Visi buvo pakviesti gegužės 10 dieną atvykti į Šlavantus, kur bus švenčiamos 85-osios kun. J. Zdebskio gimimo metinės.

Ekspoziciją suruošė „Terra Media“ ir siekė perteikti parodą bažnytinės procesijos forma. Parodą finansavo Kultūros ministerijos Kultūros rėmimo fondas. Parodos pristatyme koncertavo Prienų meno mokyklos mišrus ansamblis.

Pagal katalikai.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija