2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Mirė buvęs Dzūkijos parapijų klebonas

A†A kun. Gintautas Stanevičius
(1970 06 19–1995 06 03–2015 06 21)

Kun. Gintautas Stanevičius

Birželio 21 dieną mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gintautas Stanevičius. Jis gimė 1970 m. birželio 19 d. Varėnos rajone, Paūlių kaime, Marcinkonių parapijoje. Užaugo Varėnoje, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo pakrikštytas bei vėliau priėmė Sutvirtinimo sakramentą. 1977–1988 metais mokėsi Varėnos I vidurinėje mokykloje. 1989 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1995 m. birželio 3 d. Vilniaus Katedroje įšventintas kunigu. Kun. G. Stanevičius dirbo šiose parapijose: 1995 m. birželio 3 d. paskirtas Visagino parapijos vikaru; 1997 m. rugsėjo 12 d. – Marcinkonių parapijos klebonu bei Kabelių parapijos administratoriumi; 2002 m. rugpjūčio 19 d. – Rūdiškių bei Paluknio parapijų klebonu. 2006 m. gegužės 30 d., atsižvelgiant į kun. G. Stanevičiaus prašymą, leista apsigyventi Pilnų namų bendruomenėje ir tirti save dėl pasišventimo šiai bendruomenei. Nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. kun. G. Stanevičius negalėjo eiti kunigo pareigų. Paskutiniu metu dėjo pastangas sugrįžti į kunigišką tarnystę.

Kun. G. Stanevičius buvo pašarvotas gimtosios Marcinkonių parapijos bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios buvo aukojamos birželio 23-ąją, antradienį, 12 val. Velionis palaidotas Varėnos r. Paūlių kaimo kapinėse.

Gailestingasis Viešpats tesuteikia jam amžinąjį atilsį ir ramybę.

Vilniaus arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija