2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Mirė buvęs Dzūkijos parapijų klebonas

A†A kun. Gintautas Stanevičius
(1970 06 19–1995 06 03–2015 06 21)

Kun. Gintautas Stanevičius

Birželio 21 dieną mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Gintautas Stanevičius. Jis gimė 1970 m. birželio 19 d. Varėnos rajone, Paūlių kaime, Marcinkonių parapijoje. Užaugo Varėnoje, Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje buvo pakrikštytas bei vėliau priėmė Sutvirtinimo sakramentą. 1977–1988 metais mokėsi Varėnos I vidurinėje mokykloje. 1989 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1995 m. birželio 3 d. Vilniaus Katedroje įšventintas kunigu. Kun. G. Stanevičius dirbo šiose parapijose: 1995 m. birželio 3 d. paskirtas Visagino parapijos vikaru; 1997 m. rugsėjo 12 d. – Marcinkonių parapijos klebonu bei Kabelių parapijos administratoriumi; 2002 m. rugpjūčio 19 d. – Rūdiškių bei Paluknio parapijų klebonu. 2006 m. gegužės 30 d., atsižvelgiant į kun. G. Stanevičiaus prašymą, leista apsigyventi Pilnų namų bendruomenėje ir tirti save dėl pasišventimo šiai bendruomenei. Nuo 2008 m. rugpjūčio 29 d. kun. G. Stanevičius negalėjo eiti kunigo pareigų. Paskutiniu metu dėjo pastangas sugrįžti į kunigišką tarnystę.


Mirė skulptorius Regimantas Midvikis

Birželio 13-ąją mirė skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Regimantas Midvikis. Jis gimė 1947 m. sausio 5 d. Eidintuose, Tauragės r. 1964 metais baigė Tauragės vidurinę mokyklą, 1971 metais – skulptūrą Lietuvos valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija). Dirbo „Dailės“ kombinate Klaipėdoje, dėstė Telšių taikomosios dailės technikume. Parodose dalyvavo nuo 1969 metų. Kūrė dekoratyviąsias ir mažųjų formų skulptūras, portretus, paminklus. Kartu su kitais menininkais, architektais (Ričardu Krištapavičiumi, Algirdu Žebrausku) už Rainių kančių koplyčios sukūrimą (Telšių r.) 1994 metais tapo Lietuvos nacionalinės premijos laureatu. Gyveno Tauragėje. Žinomiausi jo kūriniai – paminklas Simonui Daukantui Lenkimuose, paminklas pirmosios lietuviškos knygos autoriui Martynui Mažvydui Klaipėdoje, Lietuvininkų aikštėje, Karaliaus Mindaugo paminklas Vilniuje, Gedimino kalno papėdėje, paminklas Juozui Miltiniui Panevėžyje. Pasak menininko kolegų, R. Midvikio pagrindinė tema buvo Lietuva. Jo mėgstamiausia medžiaga – granitas, bronza, tačiau skulptorius mokėjo derinti klasikinę medžiagą ir šiuolaikinę formą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija