2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Linkime gražių gyvenimo žiedų...

Zigmas Tamakauskas

Jonas Čeponis (priekyje) Panevėžio
Švč. Trejybės bažnyčioje,
bendraminčių apsuptyje

Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvis, dimisijos pulkininkas Jonas Čeponis neseniai paminėjo 90-ąjį gimtadienį. Daug žmonių sugužėjo jį pasveikinti. Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje, kurioje prieškariu dirbo žinomas poetas, švietėjas, redaktorius, vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų Jurgis Tilvytis-Žalvarnis, ta proga buvo aukojamos padėkos šv. Mišios. Jas aukojo monsinjoras Lionginas Vaičiulionis, apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis ir šios bažnyčios rektorius kun. Simas Maksvytis.

Antroji J. Čeponio pagerbimo dalis vyko Šilagalio kaime surengtoje popietėje. Čia jį su gėlių puokštėmis ir nuoširdžiomis kalbomis pasveikino Jubiliato artimieji ir svečiai: rajono savivaldybės atstovai, prof. Ona Voverienė, buvęs Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas pulkininkas Arūnas Dudavičius, Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojas, jaunųjų šaulių vadas Vytautas Žymančius, ats. majoras Gediminas Reutas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo viršininkas dimisijos majoras Vytautas Balsys, didelis būrys buvusių Lietuvos laisvės kovotojų, artimų bičiulių.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija