2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Enciklikos „Laudato Si’“ ekumeninis vertinimas

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus susitinka
su Pergamo metropolito Joanio
(Zizioulo) vadovaujama Konstantinopolio
patriarchato hierarchų delegacija

Ekologinės nuodėmės pripažinimas

Apžvelgiant naująjį Bažnyčios socialinio mokymo dokumentą, popiežiaus Pranciškaus ekologinę encikliką „Laudato Si’“ (apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais), norisi vadovautis jos pristatyme dalyvavusio Konstantinopolio stačiatikių patriarchato atstovo Pergamo metropolito Joanio (Zizioulo) ekumeninėmis įžvalgomis. Tai būtų Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus neabejotino pažangumo ir iniciatyvumo pripažinimas pasaulio krikščionių gamtosauginės veiklos srityje. Iš tikrųjų jau du dešimtmečius gerai žinomos Baltramiejaus pastangos mobilizujojant mokslininkus gamtininkus ir teologus telkti dėmesį į kūrinijos išsaugojimą per jo rengiamus kasmetinius siumpoziumus Graikijai priklausančiose Viduržemio jūros salose arba kruiziniuose laivuose (vienu iš jų buvo plaukiota ir Baltijos jūroje). Paskutinis toks Konstantinopolio patriarcho surengtas gamtosauginis susitikimas, kuriame nagriunėta tema „Teologija, ekologija ir Dievo žodis“, vyko Egėjo jūros Chalkio saloje birželio 8–10 dienomis, taigi prieš pat enciklikos „Laudato Si’“ paskelbimą. Šventasis Tėvas, birželio 18 dieną Vatikane pristatyto dokumento įžangoje nurodydamas dangiškojo kūrinijos globėjo šv. Pranciškaus Asyžiečio bei savo pirmtakų popiežių Pauliaus VI, Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI gamtosauginį mokymą, išsamiau mini įtikinamus savo mylimo brolio Baltramiejaus pareiškimus šiais klausimais.


Popiežius Pranciškus lankėsi Turine

Birželio 21–22 dienomis, sekmadienį ir pirmadienį, Turine įvyko šeštoji popiežius Pranciškaus pastoracinė kelionė Italijoje. Šventasis Tėvas Pranciškus aplankė ne vien Turino tikinčiųjų bendruomenę Pjemonto regiono sostinėje. Popiežius į Šiaurės vakarų Italijos didmiestį ir buvusią Italijos sostinę buvo nuvykęs plačiai pasaulyje žinomo jaunimo ugdytojo ir saleziečių vienuolijos steigėjo šv. Jono Bosko gimimo 200 metų jubiliejaus proga. Viena iš pirmųjų Popiežiaus kelionės stočių buvo apsilankymas Turino katedroje, kurioje iki birželio 24 dienos vyko Turino drobulės, kurioje matomas nukryžiuoto vyro atvaizdas primena Kristaus mirtį ant kryžiaus, ekspozicija. „Viliuosi, – sakė popiežius Pranciškus dar ruošdamasis kelionei į Turiną, – kad šis drobulės pagarbinimo aktas visiems padės atrasti Jėzuje Kristuje Gailestingojo Dievo veidą ir jį atpažinti brolių veiduose, ypač tų, kurie labiausiai kenčia“. Kitas svarbus Popiežiaus pastoracinio vizito įvykis buvo susitikimas su Italijos evangelikų bendruomenės atstovais pirmadienį, o paskui privačiai susitiko su Pjemonto regione gyvenančiais savo giminaičiais italais.


Šv. Jonas Krikštytojas

Kun. Vytenis Vaškelis

Jonas Krikštytojas – vienas žinomiausių šventųjų, kuriam ir vardo suteikimas buvo ypatingas. Kai, laikydamiesi žydų Įstatymo apeigų, aštuntą dieną susirinkę žmonės (pagerbdami tėvą) norėjo vaikelį pavadinti Zachariju, visų nuostabai motina Elzbieta, Dievo malonės įkvėpta, ryžtingai ištarė: „Jis vadinsis Jonas“ (Lk 1, 60).

Šio vardo reikšmė labai prasminga – „Dievas yra maloningas“. Išties Viešpaties maloningoji ranka Joną Krikštytoją lydėjo visą gyvenimą. Pasitvirtino pranašiški Zacharijo žodžiai: „O tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, nes tu eisi pirma Viešpaties Jam kelio nutiesti; tu mokysi Jo žmones pažinti išganymą iš nuodėmių atleidimo“ (Lk 1, 76–77).

Nors Jono mokymas apie atgailą ir teisingumo būtinybę buvo pajėgus pakeisti žmogaus gyvenimą, tačiau jis dar nebuvo tobulas, nes be tikros atgailos vaisių kiekvienam žmogui kaip ištroškusiai elnei vandens reikėjo paties gyvojo Dievo, kuris ir buvo Jono lūpomis bei visu jo gyvenimu skelbiamas: „(...) Ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“ (Lk 3, 16).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija