2015 m. birželio 26 d.    
Nr. 25
(2145)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Ką slėpė Šarkiškių miškas

Šv. Mišių koncelebracija

Klaipėdos rajone, Veiviržėnų seniūnijoje, Švėkšnos parapijoje esantis Šarkiškių miškas ilgai, sėkmingai saugojo skaudžius kovų už laisvę ir nepriklausomybę prisiminimus. 1950 metais čia buvo pastatyta Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu ant rankų skulptūra. Tuo rūpinosi Liucija Auškalnienė žuvusio savo vyro partizano Juozo Auškalnio-Kudirkos atminimui. 1945 metais Juozas Auškalnis-Kudirka išėjo į mišką, nusprendęs prisidėti prie kovų už laisvę. Liucija liko su trimis vaikais, besilaukianti ketvirto. Skulptūros autorius – Adomas Jakševičius. Meno kūrinį 1950 metais pašventinęs Švėkšnos parapijos klebonas kun. Tadas Budraitis už tai buvo įkalintas 10 metų. Liucija su keturiais vaikais slapstėsi, vaikus išskirstė pas žmones. Tik po daug metų vaikai susitiko. Dabar dvi dukterys ir jaunėlis gyvena Klaipėdos rajone, o vyriausiojo brolio jau nebėra.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija