2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Tapęs raguvių gyvenimo dalimi

Kan. Juozas Janulis su parapijos aktyvu

Sveikiname Jus, gerbiamas kanauninke, švenčiantį 45 metų kunigystės sukaktį. Džiaugiamės, kad dešimt iš jų prabėgo Raguvoje. Per tokį laikotarpį tapote raguvių gyvenimo dalimi. Ačiū už Jūsų nuveiktus darbus mūsų parapijai. Gerasis mūsų kanauninke, priimkite parapijiečių, pastoracinės ir ekonominės tarybos, Gyvojo Rožinio ir „Carito“ narių, bažnyčios choristų, Raguvos bendruomenės ir kultūros centro padėką. Meldžiame Viešpatį Jums didžios sveikatos, dvasinės stiprybės. Tesaugo Jus Aukščiausiasis nelengvame Jūsų darbe.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija