2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai
2018 metai

Išgirsti Viešpaties balsą

Mindaugas Buika

Gerojo ganytojo sekmadienį popiežius
Pranciškus suteikė kunigystės
šventimus šešiolikai Romos kolegijas
ir seminarijas baigusiems diakonams

Naujosios evangelizacijos užuotis

Ketvirtasis Velykų sekmadienis, kuris vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu, paskatino prisiminti aktualų popiežiaus Pranciškaus mokymą apie dvasinių pašaukimų pastoraciją. Kadamgi tą sekmadienį, balandžio 22-ąją, Bažnyčioje jau 55-ąjį kartą buvo minima Pasaulinė maldos už pašaukimus diena. Šventasis Tėvas vėl atskiru kreipimusi pakvietė jaunus žmones įsiklausyti į Viešpaties balsą, šaukiantį prasmingai atpažinti ir įvykdyti savo asmeninio gyvenimo užduotį Bažnyčioje ir pasaulyje. 2018 metus galima vadinti ypatingais Pašaukimų metais, kadangi pasaulio katalikų bendruomenėse vyksta aktyvūs svarstymai, susiję su rudenį Romoje rengiama jaunimo sielovadai skirta Vyskupų Sinodo asamblėja, kurioje kaip tik bus nagrinėjamas ryšys tarp tikėjimo stiprumo ir geresnio pašaukimo įžvelgimo. Sekuliarizuotoje visuomenėje, kuri susiformavo ypač Vakarų Europoje ir kur iškilo sunki pašaukimų krizė, jų skatinimas, kaip nuolat pabrėžia Šventasis Tėvas, yra neatsiejamas nuo naujosios evangelizacijos pastangų, patikimo gailestingojo Dievo skelbimo ir liudijimo šiuolaikinėje kultūrinėje terpėje su visais jos prieštaringumais.


Mūsų Motina – Mokytoja

Kun. Vytenis Vaškelis

Dievo Sūnaus Gimdytojos Mergelės Marijos elgesys gali pamokyti kiekvieną, sekantį Kristumi. Kai Jai apsireiškė angelas Gabrielius, Ji sutriko, nes dar niekas iš mirtingųjų nebuvo girdėjęs žodžių, iškeliančių išskirtinį žmogui suteiktų Viešpaties malonių grožį (plg. Lk 1, 28–29). Trumpas Marijos sumišimas nesutrukdė Jai pagalvoti, o ką reiškia tai, kas dabar vyksta? Išklausiusi visą šio Dievo pasiuntinio paaiškinimą, Ji padarė tokį sprendimą, kurio padarinių, pakeitusių žmonijos istorijos raidą, dar negalėjo suvokti...

Dievo Sūnus, ketindamas įsikūnyti Marijos įsčiose, Jos neapdovanojo visažinyste, bet suteikė išmintingiausią nuolankumą, kurio apšviesta ir Šventosios Dvasios veikiama, Ji, remdamasi gyvu tikėjimu, aiškiai bei tvirtai visiškai atsidavė Visagaliam Dievui, nes savo sieloje leido įsišaknyti tobulą ramybę ateities įvykių išsipildymui teikiančiai tiesai: „Dievui nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija