2018 m. gegužės 4 d.
Nr. 18 (2285)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai
2017 metai

Kauno arkivyskupas palaimino pal. Teofiliui Matulioniui dedikuotą koplyčią Sankt Peterburgo Švč. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje

Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas aukojo šv. Mišias ir palaimino pal. T. Matulioniui dedikuotą koplyčią Sankt Peterburgo Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Balandžio 25–26 dienomis arkivyskupas buvo atvykęs į Sankt Peterbugą. Ten vyko Lietuvių dienos. Arkivyskupas sakė, kad šis įvykis labai prasmingas čia besirenkančiai lietuvių bendruomenei. Apsilankymas Peterburge užbaigtas arkivysk. L. Virbalo vadovautomis šv. Mišiomis T. Matulionio statytoje Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Koplyčią puošia dail. Aleksandro Frolovo tapytas Palaimintojo paveikslas, o Mišių stalas ir sakykla – Alantos bažnyčios, kur buvo pakrikštytas Teofilius Matulionis, stalo ir sakyklos kopijos. Giedojo Peterburgo moterų ansamblis „Neringa“.

Palaimintojo Teofiliaus gyvenimas susijęs su Peterburgu beveik du dešimtmečius. 1910 metais jis buvo paskirtas Peterburgo Šv. Kotrynos bažnyčios vikaru. Vėliau jam pavesta burti Švč. Jėzaus Širdies parapijos (už Nevos Vartų) bendruomenę ir rūpintis bažnyčios statyba, buvo paskirtas šios bažnyčios klebonu. Įsisiautėjus prieš Bažnyčią nukreiptam sovietiniam terorui, vienu metu jam teko aptarnauti net septynias Peterburgo bažnyčias. 1929 m. vasario 9 d. Švč. Marijos Širdies bažnyčioje T. Matulionis buvo slapta konsekruotas vyskupu. Nuo Peterburgo jis pradėjo ir kalinio kelią.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija