Atnaujintas 2004 rugsėjo 3 d.
Nr.66
(1269)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Likime ištikimi prieš šimtmetį
įkurtai partijai

Atviras laiškas LKD, LKDP ir kitoms
krikščioniškosioms partijoms bei sąjungoms

Ką parodė Prezidento rinkimai? Kiekvienas turime susimąstyti ir savęs atsakingai paklausti: į kurią pusę - į Rytus ar Vakarus - geriau pasukti? Daugeliui aišku - į Vakarus. Tačiau dalis šalies gyventojų abejoja, blaškosi, nežino, ką jiems daryti, su niekuo nepagrįsta nostalgija žvelgia Rytų pusėn. Istorija primena, kad ten buvome beveik 200 metų.

Taigi mėginsime žygiuoti į Vakarus. Tačiau gera pradžia nežada, jog ir pabaiga bus gera. Reikia, kad visos demokratinės jėgos sutelktų savo pastangas. Lietuva taps normalia valstybe, kai politika domėsis nors trečdalis jos piliečių. Kai jie supras, kas ką gali ir kas turi dirbti valstybės valdymo aparate.

Šiandien tapo labai patogu dengtis krikščioniškomis vertybėmis, krikščioniškais vardais. Lietuvoje daug partinių struktūrų, pasivadinusių krikščioniškomis, o jų veikloje krikščioniškumo nėra. Daugelis piliečių nesuvokia, kiek Lietuvoje yra krikščioniškų partijų.

Šiandien reikia atstatyti ne tik Prezidentūros gerą įvaizdį, bet ir partijų. Viena jų - Lietuvos krikščionys demokratai, kurios gerą vardą sutrempė egoistiniai valdžios troškimai. Dabar Lietuvai reikalinga rimta krikščioniška partija, kurios programos pagrindas būtų Dešimt Dievo įsakymų.

Mes, LKD Kaišiadorių skyriaus valdybos nariai, kreipiamės į krikščioniškųjų partijų vadovus ir labai prašome susitikti bei susitarti sujungti partijas į vieną. Mums, krikščionims, ambicijas reikėtų padėti į šalį ir vadovautis artimo meilės principais , o ne: „Ant kryžiaus Jį”, kaip buvo pasielgta Jeruzalėje.

Tik partijų vienybė sugrąžintų pasitikėjimą mumis. Manome, Lietuvos žmonės tokią mūsų veiklą įvertintų teigiamai ir per rinkimus daugiau balsuotų už LKD. Kitu atveju mes neperžengsime 5 proc. ribos.

Prieš 100 metų susikūrusi krikščioniška partija buvo kuruojama dvasininkų ir pirmąją partijos programą parengė kunigas (vėliau vyskupas) Pranciškus Bučys, Maironis, A. Dambrauskas – Jakštas, kun. K. Šaulys, J. Vailokaitis ir kt. 1920 metais rinkimuose į pirmąjį parlamentą (Steigiamąjį Seimą) krikščionys demokratai gavo daugumą - 59 vietos iš 112. Šią daugumą jie išlaikė iki 1926-ųjų. Partijos vadovas Aleksandras Stulginskis 1920-1926 metais buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas. Tuo laikotarpiu buvo nuveikta daug Lietuvai svarbių darbų: padėti pamatai valstybingumui, priimta Konstitucija, sukurta Vyriausybės sistema, atlikta žemės ūkio reforma. Vienas iš krikščionių demokratų vadovų kun. Mykolas Krupavičius buvo šios reformos kūrimo ir įgyvendinimo iniciatorius. Tuo laiku Lietuva tapo Tautų Sąjungos nare, buvo įvesta sava valiuta - litas.

Likime ištikimi jau prieš šimtmetį dvasininkų sukurtai, dabar gyvenimo patobulintai Lietuvos krikščionių demokratų partijos programai. Svarbiausia - būkime vieningi pasitikdami partijos 100-metį. Lietuva - krikščioniška šalis ir šios partijos įkūrėjai, manome, pareikalautų iš mūsų išsamios ataskaitos apie mūsų veiklą, mūsų autoritetą ir mūsų susiskaldymą. Nesant rimtos krikščioniškos partijos, mūsų partijos narių Seime, Vyriausybė atsidūrė nomenklatūrininkų rankose, ir visi matome, kas dabar darosi. Mūsų išrinkta valdžia atstovauja ne tautai, o finansinėms grupuotėms bei asmeniniams interesams.

100-mečio jubiliejaus proga Kaišiadorių skyriaus narių vardu linkime LKD tapti mūsų pirmtakų puoselėta ir norima matyti partija. Tepadeda mums Dievas. Laukiame kitų skyrių komentarų ir pritarimo.

LKD Kaišiadorių skyriaus valdyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija