Atnaujintas 2006 kovo 24 d.
Nr.23
(1423)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno dekanate

Pasveikino su vardo diena

Vyskupą Juozą Preikšą (viduryje)
su vardo diena pasveikino
kun. Tomas Karklys (kairėje)
ir kun. Artūras Kazlauskas (dešinėje)

KAUNAS. Kovo 19 dieną Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas, kažkada čia rektoriumi buvęs Juozas Preikšas, koncelebracijoje dalyvavo kun. Artūras Kazlauskas. Vyskupas pasveikino visus šv. Mišiose dalyvavusius Juozapus su vardo diena, palinkėjo, kad šv. Juozapas globotų jų šeimas. Kadangi pastaruoju metu visi ragaujame gausius nuodėmių vaisius, pamoksle vyskupas ragino mokytis jų vengti. Po šv. Mišių su vardo diena vyskupą pasveikino bažnyčios rektorius kun. Tomas Karklys, kun. A.Kazlauskas ir kiti bendruomenės atstovai.

Zenonas ŠIAUČIULIS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija