Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kasdienybė pagal Orvelą

Petras KATINAS

Yra toks rusiškas apibūdinimas „krugovaja poruka“, reiškiantis daugiausia valdžios klano žmonių, nomenklatūros sutartinės veiklos apibūdinimą. Taip pat šis apibūdinimas plačiai taikomas ir kriminalinio pasaulio tarpusavio santykiuose. Jį išversti į lietuvių kalbą taip, kad jis atspindėtų to posakio reikšmę, gana nelengva. J.Barono „Rusų-lietuvių žodynas“ (Kaunas, 1932) bei Ch.Lemcheno „Rusų-lietuvių kalbų žodynas“, išėjęs net kelis kartus pokario metais, žodžius „krugovaja poruka“ verčia kaip „solidarioji atsakomybė“ arba „tarpusavio laidas“. Mums Lietuvoje, kurių daugelis išaugo ir dar nepamiršo sovietinės okupacijos dešimtmečių marazmo, nereikia ir jokio vertimo. Visi puikiai žinome, kad tas reiškinys buvo pagrindinė partinės-nomenklatūrinės valdžios taisyklė. Bet koks šunsnukis, jeigu jau pakliuvai į tą kompaniją, tai joje ir išliksi, nepaisant nieko. Nebent iš kokio nors rajono partinio sekretoriaus būsi pažemintas iki kolchozo ar sovchozo pirmininko ar kokios nors namų valdybos viršininko, pirties ar teatro direktoriaus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija