Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kaltinėnai: apie vyskupo teises perkelti kunigą

Kun. Petras Linkevičius naują
paskyrimą priėmė besąlygiškai
Broniaus Vertelkos nuotrauka

Prieš kelias savaites, pasklidus žiniai apie kai kurių klebonų perkėlimus Telšių vyskupijos parapijose, kilo savotiškas nepasitenkinimas. Konkrečiai, tam tikruose sluoksniuose buvo reiškiamas nepasitenkinimas tuo, kad vyskupas Jonas Boruta iš Kaltinėnų parapijos iškėlė žinomą kunigą Petrą Linkevičių, atkeldamas į ją dirbti klebonu kun. Narsutį Petriką iš Žemaičių Kalvarijos. Viskas būtų gal vykę be didesnių incidentų, tačiau, kaip žinoma, kun. P.Linkevičius, Kaltinėnuose dirbęs jau nuo 1988 metų, ne tik pastatė naują bažnyčią, bet ir pasižymėjo socialiniais darbais: įsteigė Jaunimo centrą, slaugos namus, Reabilitacijos centrą, įrengė Lurdo koplytėlę, įkūrė tremtinių Kalvariją – dvasingumo parką Lietuvos tremtiniams pagerbti.


Kita nuomonė apie Kaltinėnus

Šį skaitytojos laišką spausdiname norėdami šiek tiek atsverti tą nesveiką būklę, susiklosčiusią Kaltinėnų parapijoje ir Telšių vyskupijoje. Per pastarąsias savaites žiniasklaidoje, ypač internetinėje, pasirodė daug įvairios klaidinančios informacijos: vadinamieji internautai, rašantys (dažniausiai keliais slapyvardžiais) atsiliepimus į paskelbtus straipsnius, iškraipo faktus, šmeižia vyskupo veiksmus, patys pradeda „vadovauti“ parapijai, sukelia sąmyšį ir eskaluoja skandalą. Tą aiškai parodo čia publikuojamas laiškas iš Kaltinėnų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija