Atnaujintas 2006 liepos 21 d.
Nr.55
(1455)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Įvertinimas

Estijos Viru mieste įvykusiame kovotojų už Estijos laisvę susitikime Estijos vyriausybės vadovas Andrus Ansipas pareiškė: „Jūsų kova buvo tikras žygdarbis, kurį būtina aukštai ir tinkamai vertinti dabar ir ateityje. Ir nors Estijos Respublikos nepriklausomybė tada nebuvo atkurta, jūsų kova buvo ir yra didelis indėlis į tai, kad estų tauta per visą sovietinės okupacijos laikotarpį siekė laisvės. Jūs apgailestaujate, jog pralaimėjote šią kovą, tačiau faktiškai jūs ją laimėtoje. Laimėjote jūs ir visa estų tauta. Dabar Estijos valstybingumas atkurtas tais pačiais pagrindais, kaip to norėjo Juris Uluotsas ir visa tauta. Tai yra ir jūsų istorinis nuopelnas visai estų tautai“. Estijos premjeras A.Ansipas taip pat pabrėžė, jog negalima sutikti su tais, kurie iki šiol nemato prasmės J.Uluotso, Oto Tiefo ir kitų, kurie bandė atkurti Estijos Respublikos nepriklausomybę, veiksmuose. „Kaip galima nematyti prasmės tame, kad šie žmonės vykdė savo pareigą estų tautai ir Estijos valstybei?“ – sakė Estijos premjeras.

Lietuvos žmonėms Estijos vyriausybės vadovo paminėtos J.Uluotso, O.Tiefo pavardės mažai žinomos, kaip ir daugeliui, nesusipažinusių su Estijos istorija. O.Tiefo Estijos vyriausybė buvo sudaryta prieš pat antrąją sovietinę Estijos okupaciją 1944 m. rugsėjo 18 d., kai vokiečių vermachto kariuomenė paliko Taliną. Vyriausybė buvo sudaryta tuomet einančio Estijos Respublikos vadovo pareigas J.Uluotso dekretu. Ji gyvavo tiktai iki 1944 m. rugsėjo 22 d., kai Estijos sostinę okupavo Sovietų Sąjungos Raudonoji armija.

Artėjant neišvengiamam Vokietijos pralaimėjimui, neoficialus Estijos valstybės vadovas J.Uluotsas 1944 metų vasarį kreipėsi į estų vyrus, ragindamas juos stoti į estų legioną, kurį sovietinė propaganda tada ir dabar vadina vokiečių SS legionu. Labai daug estų patriotų atsiliepė į šį raginimą ir jau 1944 metų pavasarį buvo suformuoti septyni Estijos pasienio apsaugos pulkai, kurie narsiai kovėsi su besiveržiančia Raudonąja armija.

Šių metų birželio pradžioje Estijos vyriausybė pritarė įstatymo projektui „Apie Estijos piliečių kovą už Estijos Respublikos nepriklausomybės atkūrimą“. Remiantis šiuo įstatymu, visi Estijos piliečiai, kovoję ir kitaip priešinęsi Sovietų Sąjungos vykdomai Estijos okupacijai, pripažįstami kaip laisvės kovotojai. Tokiais pripažįstami ir tie, kurie 1944 metų pavasarį stojo į estų batalionus, ir estų partizanai, Estijoje vadinami miško broliais.

Estijos premjero kalba estų laisvės kovotojų susirinkime, kaip ir buvo tikėtasi, buvo labai priešiškai sutikta Maskvoje. Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida, informacinės agentūros vėl papylė gausybę įprastų kaltinimų, jog Estijos valdžia šlovina hitlerininkų talkininkus ir t.t.

Ta proga galima paklausti: ar kas nors Lietuvoje girdėjo bei gali įsivaizduoti, kad ilgametis Lietuvos premjeras A.Brazauskas ar kiti LKP-LDDP-LSDP vadovai dalyvautų Lietuvos laisvės kovotojų renginiuose ir pasakytų tokią kalbą, kokią pasakė Estijos vyriausybės vadovas A.Ansipas? Tai neįsivaizduojamas dalykas.

Petras KATINAS

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija