Atnaujintas 2006 lapkričio 24 d.
Nr.88
(1488)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Su giesme žengiantys...

Kun. Saulius STUMBRA

Šv. Mišios seminarijos koplyčioje

Artėjant Šv. Cecilijos, bažnytinės muzikos globėjos, šventei, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje lapkričio 20 dieną rinkosi vyskupijos vargonininkai – Šv. Cecilijos draugijos nariai.

Susirinkę į visuotinį susirinkimą paminėti jau trečių atkurtos Šv. Cecilijos bažnytinės muzikos draugijos metinių, vargonininkai pirmiausia dalyvavo atviroje chorinio meistriškumo pamokoje, kurią vedė Klaipėdos universiteto profesorius, kompozitorius Gediminas Purlys. Paskaitos metu repetuotos giesmės, mišių dalys, profesorius dalijosi savo ilgamete chorvedžio, dirigento patirtimi.


Paminėjo pirmąjį Telšių vyskupą

Vysk. Justino Staugaičio 140-osios gimimo metinės

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Pirmasis Telšių
vyskupas Justinas Staugaitis

 

Lapkričio 14 dieną Telšių Katedroje buvo paminėtos pirmojo Telšių vyskupo ir 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signataro Justino Staugaičio (1866-1943) 140-osios gimimo metinės. Per vyskupo gimtadienį Telšių Katedroje 12 val. vyko šv. Mišios, kurių metu buvo meldžiamasi už pirmąjį Telšių vyskupą bei kitus jau amžinybėn iškeliavusius šios vyskupijos ganytojus, taip pat maldoje buvo prisimenami ir mirę Telšių vyskupijos prelatai, kanauninkai, kunigai. Šv. Mišių iškilmingai liturgijai vadovavo Telšių vyskupas dr. Jonas Boruta, SJ, šv. Mišias koncelebravo Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius, Telšių Katedros kapitulos kanauninkai, prelatai. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė bei klierikai ir gausus būrys tikinčiųjų, giedojo Palangos parapijos didysis Sumos choras.


Aukštaičiai pagerbė buvusį savo vyskupą

Bronius VERTELKA

Vyskupą emeritą Juozą Preikšą
sveikina G.Petkevičaitės-Bitės
viešosios bibliotekos direktorė
Rima Maselytė

Trylika metų Panevėžyje vyskupu darbavosi iš Zanavykijos, Šakių krašto, kilęs Juozas Preikšas. Pagerbti jį, sulaukusį 80-ojo gimtadienio, lapkričio l6-ąją rinkosi žmonės į Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salę. Čia įvyko pirmasis renginys neseniai duris atvėrusioje knygų šventovėje. Norinčių patekti į salę, pabūti su tebemylimu ir tebelaukiamu Panevėžyje vyskupu emeritu J.Preikšu buvo tiek daug, kad pritrūko sėdimų vietų. Susitikime buvo pristatyta knyga „Žodžiai. J.E. vyskupas Juozas Preikšas“.


Bombos sugriovė daugelį tiltų, bet meilės tilto niekas nesugriaus

Gintarė Prūsaitė

Spalio 29 dieną Vilniaus jėzuitų gimnazijoje įvyko neįprastas renginys, pavadintas „Brolybės tinklu“. Į šį renginį buvo pakviestos įvairios Lietuvos jaunimo bendruomenės. Atvyko Ateitininkų federacijos, Skautų draugijos, pranciškoniškojo jaunimo atstovai, taip pat jaunimas iš San Damiano bendruomenės, Dievo gailestingumo šventovės ir kt. Susitikimą inicijavo ir organizavo Lietuvos fokoliarų judėjimo nariai. Į jį buvo pakviesti atvykti ir latvių jaunuoliai, taip pat dalyvaujantys fokoliarų judėjime.


Prasmingas sekmadienis Šilainiuose

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
Sutvirtinimo sakramentą gavusiems
jaunuoliams linki būti gerais
Kristaus liudytojais. Dešinėje –
mons. Adolfas Grušas

Lapkričio 5 dieną, sekmadienį, Kauno Šv. Dvasios (Šilainių) parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Vyskupijos ganytojas aukojo šv. Mišias parapijos koplyčioje, pasakė pamokslą gausiai susirinkusiems Šilainių tikintiesiems, tarp kurių buvo gražus būrys jaunimo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija