2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Popiežiaus mokymas apie Advento viltingumą

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI laimina
susirinkusiuosius į pirmojo
Advento sekmadienio Mišparus
Vatikano bazilikoje

Kristus yra liturgijos centras

Pradėdamas naujuosius liturginius metus popiežius Benediktas XVI pabrėžė Advento nešamą viltį, kurios pagrindas yra Kristus. Pirmąjį Advento sekmadienį, lapkričio 29 dieną, susitikęs su maldininkais, susirinkusiais į Šv. Petro aikštę kalbėti vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldos, Šventasis Tėvas liturginį ciklą aiškino remdamasis Vatikano II Susirinkimo mokymu. 1963 metais Susirinkime priimtoje liturginėje konstitucijoje „Sacrosanctum Concilium“ pažymima, kad per visų dvylikos mėnesių laikotarpį Bažnyčia savo celebracijose atskleidžia Kristaus gyvenimo ir veiklos slėpinį: „nuo Įsikūnijimo ir Gimimo iki Žengimo į dangų, Sekminių (Šventosios Dvasios atsiuntimo) dienos ir su palaiminga viltimi laukiamo Viešpaties sugrįžimo“.


Kunigų metų dokumentai

Mindaugas BUIKA

Autentiškas klusnumo išgyvenimas

Kunigų metais Vatikane skelbiami šią iniciatyvą liečiantys dokumentai bei paraginimai. Prie pastarųjų reikėtų priskirti ir lapkričio 18 dieną paskelbtą Dvasininkų kongregacijos sekretoriaus arkivyskupo Mauro Pjačenzos laišką pasaulio kunigams, kuriame svarstomas jautrus, bet aktualus klusnumo klausimas. Pasirinkta dokumento tema atspindi kunigystės šventimų apeigose duodamą sūniškos pagarbos ir klusnumo pažadą tuos sakramentus suteikiančiam vyskupui ordinarui ir jo įpėdiniams.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija