2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Jie kuria grožį

Palaimintos kliūtys, nes jas nugalėdami tobulėjame
N. Rerichas

Sofija DAUGELAVIČIENĖ

Prie Antano Būgos sukurto
ąžuolinio paminklo
Lietuvos vardo tūkstantmečiui

Utenos apskrities Užpalių parapijos Kušlių kaime pusantro šimto metų turinčioje sodyboje gyveno Būgų šeima. Tai religingi, garbingi, darbštūs žmonės. Šeimoje buvo puoselėjama lietuviška kalba, papročiai, ugdoma meilė ir pagarba tėvynei.

Konstantinas Būga manė, jog jie ramiai nugyvens skirtą laiką šioje senolių žemėje. Deja, 1951 metais spalio mėnesį su aštuoniais vaikais, iš kurių šeši nepilnamečiai, žmona Terese, sergančia motina Marijona ir seserimi Danasia dardėjo geležiniuose vagonuose Sibiran… Vyriausias sūnus Pranas tarnavo tarybinėje armijoje. Serganti motina kelionėje visai pasiligojo ir netrukus Sibire mirė. Tėvas su vaikais pastatė jai masyvų kryžių.


Bažnyčios chore – visa šeima

Inga TARVYDAITĖ

Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčios jaunimo
chore gieda Auškalnių šeimos
vaikai: sūnus Deimantas, dukros
Rimantė, choro vadovė
ir vargonininkė 11 klasės
mokinė Oksana, Inga, Orinta

Kvėdarniškių Auškalnių šeima iš Šilalės rajono Kvėdarnos miestelio turi gyvulių, užsiaugina daržovių, valdo 6,5 ha žemės, turi du sodus. Magdelena Auškalnienė su vyru Algirdu santuokoje išgyveno 32 metus, pagimdė ir užaugino aštuonias dukras ir keturis sūnus. Visi vaikai labai gražūs, gabūs ir talentingi. Dauguma jų baigė Šilalės meno ir muzikos mokyklą, šiuo metu mažasis Deimantas lanko muzikos mokyklą 6 klasę. Nuostabu, kad beveik visi gausios šeimos vaikai siekia aukšto išsilavinimo, kelios dukrų jau baigė universitetus, o mažosios dar studijuoja.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija