2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kryžius – gyvenimo atramos simbolis

Benjaminas ŽULYS

Vyskupas Eugenijus Bartulis pristato
fotokalendorių „Kryžių kalnas 2010“

Lietuvos katalikų bendruomenę, sakralinio meno ir muzikos gerbėjus pasiekė unikalus leidinys – fotokalendorius „Kryžių kalnas 2010“, kurį parengė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Dar viena naujovė – Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos centro profesoriaus hab. dr. Alfonso Motuzo parengtas mokslo šaltinių knygos „Kryžių kalno maldynas ir giesmynas“ su kompaktinėmis plokštelėmis bei toks leidinys lenkų kalba. Šie leidiniai po vakarinių šv. Mišių buvo pristatyti Kauno Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo VDU Katalikų teologijos fakulteto profesorius prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas ir Kristaus Prisikėlimo bažnyčios klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius.


Rinkosi Marijos legionieriai

Laima Macytė

Radviliškio Marijos legiono
Nuliūdusiųjų paguodos prezidiumo
narės Žemaičių Kalvarijoje 2006 metais

Tarptautinė katalikų draugija Marijos legionas įkurta 1921 metais Dubline. 1992 metų rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais Marijos Smilgaitės, Čikagos miesto Sevioto Marijos legiono prezidentės, žvalgomasis vizitas laikomas šios katalikų draugijos Lietuvoje kūrimosi pradžia. Pirmasis Marijos legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje, o 1996-aisiais Marijampolėje įsteigta pirmoji kurija.


Maldos ir kelionės – katalikių susibūrime

Vlada Čirvinskienė

 Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišias už Pasvalio Marijos legiono nares aukojo Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas. Mišiose dalyvavo ir viešnios iš Biržų, Kupiškio, Panevėžio, Rokiškio, Utenos. Po Mišių Pasvalio dekanas pasveikino susirinkusias nares ir palinkėjo su meile tarnauti ištikimajai Švč. Mergelei Marijai. Viešnioms atminimui buvo įteikti nerti angeliukai bei šventi paveikslėliai, o paskui šventoriuje visos pavaišintos arbata bei pasvalietiškomis bandelėmis.


Aušros žvaigždė

1854 m. gruodžio 8 dieną popiežiaus Pijaus IX paskelbtas teiginys, kad Mergelė Marija nuo pat jos pradėjimo akimirkos buvo apsaugota nuo pirmapradės kaltės, Bažnyčios istorijoje turi giliausias šaknis. Marijos asmenybės išskirtinis iškėlimas iš kitų kūrinių ir jos nepaprastas dorybingumas ir kilnumas visais amžiais įkvepia geros valios žmones uoliau sekti Jėzumi bei Marija ir yra esminės priežastys, įkvėpusios Bažnyčią Švč. Mergelei Marijai prisikirti šiuos Giesmių giesmės žodžius: „A, kokia tu graži!“ (Gg 4, 1).  


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija