2009 m. gruodžio 4 d.
Nr. 86
(1778)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Jono Pauliaus II keliais...

Čenstakavoje prie popiežiaus
Jono Pauliaus II paminklo

Seinuose prie vyskupo
Antano Baranausko paminklo

Krokuvoje Vavelio pilies kieme

Lietingą spalio 11-osios vakarą nuo Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnytėlės pajudėjo autobusas – piligriminėn kelionėn po Lenkijos šventoves išsiruošė minimos parapijos „Senjorų“ choras (vad. Pranas Mačernis) su parapijos kunigu Sauliumi Stumbra.

Kaimyninė šalis pasitiko svetingai: geras oras, rožinio malda, pakelėse vainikuoti kryžiai. Pirmoji stotelė – Čenstakava, nuo seno garsėjanti Juodosios Dievo Motinos paveikslu, kurį rasime kiekvieno lenko namuose. Čia ne kartą lankėsi popiežius Jonas Paulius II, gausu jo dovanų, randame ir Šventojo Tėvo Benedikto XVI apsilankymo ženklų. Pažintis su šia šventove prasidėjo šv. Mišių auka, kurios metu darniai skambėjo lietuviška giesmė. Pasimeldę prie stebuklais garsėjančio paveikslo, skubėjome aplankyti muziejų.

Naują dieną pradėjome šv. Mišiomis Jasna Goros bazilikoje ir leidomės kelionėn – laukė daugybė įspūdžių. Ir štai spygliuota tvora pasitinka Osvencimo koncentracijos stovykla. Neliko abejingų žvelgiant į gultus, į medžiagon suaustus žmonių plaukus, šaukštus, ramentus, batus ir daugelį kitų daiktų, kurie priklausė nukankintiems šiame koncentracijos lageryje. Paskui tyliai žvelgėme į simbolinę pelenų urną ir į negęstančią žvakę šv. Maksimilijono Kolbės nukankinimo kameroje, šiurpą kėlė kraupus užrašas virš įėjimo vartų „Darbas padarys jus laisvus“...

Dar keletas kilometrų ir mes jau Vadovicuose – popiežiaus Jono Pauliaus II gimtajame miestelyje. Gimtieji namai, pilni jo asmeninių daiktų ir svarbius gyvenimo įvykius ženklinančių nuotraukų, jauki bazilika ir krikštykla, kurioje mylimas Popiežius buvo pakrikštytas. Nesustojame ilgam – mūsų laukia Krokuva – karalių miestas, kuriame tiek daug bendros Lietuvos ir Lenkijos istorijos, kur garsusis Jogailos universitetas, Vavelio katedra, sauganti mūsų istorijos paslaptis bei kilmingųjų karstus, kurie kūrė mūsų šalies istoriją.

Pakilę ryte skubame į Veličkos druskos kasyklas. Lydimi gidės sužinome kasyklos istoriją, įdomias legendas ir faktus. Sužavėjo pamaldumo ženklai, kurių apstu net po žeme – iki šiai dienai druskos kasykloje veikia koplyčios Šv. Antano, Šv. Kryžiaus, Dievo Motinos garbei ir didžiausia koplyčia Šv. Kingos, druskakasių globėjos, garbei. Ir čia nuskambėjo lietuviška giesmė, kaip padėka tiems, kurie kūrė šią įspūdingą vietą.

Toliau mūsų laukė kelionė per visą Lenkiją į Seinus. Rožinis, skambi lietuviška daina ir štai vėlyvą vakarą mes Seinuose. Pernakvoję „Lietuvių namuose“ skubėjome į Seinų baziliką, kur mūsų jau laukė vietos lietuvių bendruomenė ir kun. Bernardas Augaitis, vos prieš keletą mėnesių atvykęs darbuotis lietuvių sielovadoje. Šv. Mišios bazilikoje – čia ilgai nebuvo galima melstis lietuviškai, čia dirbo garsusis vysk. Antanas Baranauskas, čia seminarijos suole sėdėjo mūsų didieji – V. Mykolaitis-Putinas, V. Kudirka ir kt. Po šv. Mišių aplankome seminariją, vyskupo rūmus, dėkojame tautiečiams ir vykstame į Vygrius. Vygriai – tai mažas kaimelis, įsikūręs pusiasalyje, kur stovi didingas kamaldulių vienuolynas su eremitų nameliais ir didinga bažnyčia. Aplankome apartamentus, kur vienos kelionės po Lenkiją metu gyveno popiežius Jonas Paulius II.

Kelionė baigiasi. Iš kiekvienos kelionės žmogus grįžta kitoks, juolab iš piligriminės, kur dar labiau nutiesiamas kelias link Viešpaties, maldoje, išmaldoje, atgailoje. Grįžome sužavėti lenkų tautos meile Dievui, meile istorijai ir atminčiai.

kss

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija