2016 m. rugpjūčio 19 d.    
Nr. 30
(2198)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Telšių vyskupijoje

Žemaičių Kalvarijos dekanate

Didingoje bažnyčioje – didingi atlaidai

Koncerto dalyviai su Rietavo klebonu
kun. Antanu Gutkausku (viduryje)
ir atlaidus vedusiu kun. Česlovu
Degučiu. Priekyje (su juoda varlyte) –
jų vadovas Ivanas Goldenbergas.
Dešinėje – mėlynu kostiumu vilkintis
koncerto iniciatorius Kornelijus Pukinskis

Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios
choras, kuriam daug metų vadovauja
muzikinį išsilavinimą bei didelę darbo
patirtį turintis Juozas Barsteiga

Didžiulė atlaidų procesija
nusidriekė aplink bažnyčią

RIETAVAS. Rugpjūčio 7-ąją, sekmadienį, per Porciunkulės atlaidus į didingą tarsi balta gulbė švytinčią Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią, rinkosi ne tik šios parapijos tikintieji, bet ir iš toliau atvykusieji, netgi iš Vilniaus. Ši bažnyčia – unikali istorinė vertybė, kadaise padovanota didikų Oginskių, kurie rūpinosi rietaviškių dvasiniu bei kultūriniu lavinimu. Šiemet bažnyčia atlaidų dalyvius pasitiko ne tik savo grožiu švytinčia išore, bet ir šviesiomis spalvomis sušvitusiu vidumi. Šventovėje daug kas atnaujinta, restauruota. Klebonas kun. Antanas Gutkauskas savo darbštumu bei atsidavimu Rietavo parapijos tikinčiųjų dvasiniam, kultūriniam lavinimui, tarsi pratęsdamas anais laikais įdėtą triūsą, toliau rūpinasi visaip turtindamas, puošdamas unikalų istorinį palikimą. Tai – didžiulė vertybė, kuria džiaugiasi dabartinė rietaviškių karta. Pasak klebono kun. A. Gutkausko, tas anų laikų palikimas – didinga Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia – ir būsimoms kartoms turi būti pagrindinis dvasinis bei kultūrinis šio krašto žmonių traukos centras.

Jau daug metų čia darbuojasi puikų muzikinį išsilavinimą turintis vargonininkas Juozas Barsteiga. Jo suburtas darnus šios bažnyčios choras džiugina ne tik rietaviškius, bet ir iš toliau atvykstančius. Į Bažnyčios bendruomenės veiklą aktyviai įsijungė ir Rietavo jaunimas – adorantės, ministrantai.

Šiemet Porciunkulės atlaidus vedė anksčiau Rietave ilgokai klebonavęs, Rietavo parapijos senelių namus įkūręs, šiuo metu Švėkšnos parapijos rezidentas kun. Česlovas Degutis. Po Votyvos šv. Mišių, kurias aukojo Rietavo klebonas kun. A. Gutkauskas, atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo kun. Č. Degutis. Jis homilijoje prisiminė savo klebonavimo metus Rietave, pasidalino patirtimi iš savo kunigystės metų, dėkojo dabartiniam klebonui kun. A. Gutkauskui, pasiaukojamai besirūpinančiam Rietavo bažnyčios reikalais. Atlaiduose dalyvavo ir Rietavo savivaldybės vadovai bei kai kurie Seimo nariai.

Po atlaidų Sumos visus nustebino netikėtas siurprizas – koncertinė Maskvos profesionalių muzikantų programa, pavadinta „Medžio giesmė Aukščiausiajam“, po Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais. Maskviečiai jau koncertavo Tauragės, Kretingos, Šilalės katalikų ir liuteronų bažnyčiose. Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos auklėtiniai virtuoziškai atliko P. Čaikovskio, S. Rachmaninovo, J. S. Bacho, kitų įžymių pasaulinio garso kompozitorių sakralinius kūrinius. Nustebino fortepijoninis trio bei Ivano Goldenbergo vargonavimas. Koncertinės programos iniciatorius – Šilalės meno mokyklos vaikų choro ir kamerinio orkestro „Salve musica“ vadovas šilališkis Kornelijus Pukinskis, tobulinantis savo muzikinį išprusimą P. Čaikovskio konservatorijoje pas garsųjį profesorių Vladimirą Ponkiną.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija