Atnaujintas 2003 m. balandžio 18 d.
Nr.31
(1135)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Laikas
Krikščionybė šiandien
Katalikų bendruomenėse
Ora et labora
Mums rašo
Darbai
Aktualijos
Lietuva
Pasaulis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Nerimstančios aistros

Priešvelykinis laikotarpis nė kiek neatšaldė politikos viršūnių aistrų, netgi dar labiau jas pakaitino. Lenkų rinkimų akcijos pirmininkas Valdemar Tomaševski, „išdūręs“ sostinės merą Artūrą Zuoką, ūmai tapo vos ne televizijos žvaigžde. Jis dalija interviu į kairę ir į dešinę, aiškindamas, kad tai ne Lenkų rinkimų akcijos Vilniaus miesto savivaldybės nariai pasielgė neetiškai, nutraukę 2000 metais pasirašytą susitarimą su liberalais dėl bendro darbo sostinės taryboje. Pasirodo, 2000 metais tokį susitarimą jie pasirašė su liberalu Rolandu Paksu, tad vėliau, kai R.Paksas įkūrė Liberalų demokratų partiją, tas susitarimas su liberalais esą nebeteko galios. Tačiau kaip čia išeina? Kodėl apie tai buvo paskelbta tiktai dabar, o ne tada, kai R.Paksas pasitraukė iš Liberalų sąjungos? Tikriausiai teisūs liberalai, teigdami, kad Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vadovai naujosios Vilniaus savivaldybės tarybos pirmojo posėdžio išvakarėse pateikė ultimatumą socialdemokratams per 24 valandas priimti Seime jų reikalavimus.


Naujasis Sąjūdis

Žemdirbių protesto mitingas prie Seimo rūmų

Savaitgalį prie Prezidentūros rūmų S.Daukanto aikštėje, nepaisant žvarbaus oro, susirinko apie tris tūkstančius žmonių, daugiausia jaunimo, protestuoti prieš aukščiausios valdžios – Prezidento ir Premjero suokalbį, nušalinant Vilniaus merą Artūrą Zuoką ir generalinį policijos komisarą Vytautą Grigaravičių. Akcijos metu buvo uždegta šimtai žvakučių ir atnešti gedulo vainikai su užrašais: „Galas pilietinėms teisėms ir piliečių valiai“, „Liūdime laidodami moralią politiką ir Lietuvos ateities viziją“ bei pan. Prie Prezidentūros buvo mėtomas tualetinis popierius, taip išreiškiant nepritarimą su Prezidentu ir kitais aukščiausiais valstybės pareigūnais suartėjusiai „aiškiaregei“, nežinia iš kur atsiradusiai L.Lolišvili. Akcijoje dalyvavo kai kurie politikai – E.Gentvilas, V.Bogušis, G.Steponavičius, Kovo 11-osios Akto signatarai K.Motieka ir R.Ozolas. Pastarasis džiaugėsi piliečių aktyvumu ir teigė jaučiąs, kad Lietuvoje gimsta naujas Sąjūdis. Prie Rotušės aikštės vyko dar viena protesto akcija, į kurią susirinko dar daugiau – apie penkis tūkstančius žmonių. Joje kalbėjusieji politikai piktinosi politiniais suokalbiais, valdžios stagnacija, Lietuvos pilietybės skubiu suteikimu nežinia už kokius nuopelnus Prezidento finansiniam rėmėjui J.Borisovui. Rotušės aikštėje audringomis ovacijomis buvo sutiktas buvęs Vilniaus meras A.Zuokas, pasveikinęs ir paraginęs piliečius ginti savo teises, laisvę ir demokratiją.


Žemdirbiai prie Seimo

Šakių rajono žemės ūkio bendrovė nemokamai vaišino pienu

Daugiau kaip penki tūkstančiai iš įvairių Lietuvos rajonų atvykusių žemdirbių antradienį prie Seimo rūmų, Nepriklausomybės aikštėje, surengė įspėjamąjį protesto mitingą. Šios akcijos dalyvių plakatuose buvo reikalaujama padidinti žemės ūkio produkcijos supirkimo kainas, smerkiama Vyriausybė, Seimas, Prezidentas už lengvai pažertus, bet iki šiol nevykdomus pažadus.
Žemės ūkio rūmų pirmininkas Jonas Ramonas sakė, kad šiuo metu visose, be išimties, žemės ūkio sektoriaus šakose susiklostė kritiška padėtis. Pirmiausia - pieno gamyboje, čia žemdirbiai dėl smukusių kainų nuostolius skaičiuoja dešimtimis milijonų. Taip pat nenormalu, kai galvijų supirkimo kainos dengia vos apie pusę gamybos išlaidų. Apmaudu, bet užsienietiška kiauliena, kaip ir daržovės, jau baigia išstumti lietuvišką produkciją. Už pagamintą ir realizuotą žemės ūkio produkciją kaimas gauna apie 0,5 mlrd. litų mažiau nei prieš penkerius metus.