Atnaujintas 2003 m. liepos 23 d.
Nr.57
(1161)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

Pirmasis puslapis
Aktualijos
Darbai
Krikščionybė ir pasaulis
Laikas ir žmonės
Kultūra
Žvilgsnis
Proza
Literatūra
Istorijos vingiai
Nuomonės
Lietuva
Pasaulis
Istorija ir dabartis


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai

Pranciškonų gimnazijai Kretingoje – 70 metų

Pranciškonų gimnazijos Kretingoje 70-mečio šventėje (iš kairės): direktoriaus pavaduotojas Algirdas Slušnys ir buvęs direktoriaus pavaduotojas Juozas Kojelis,
kun. Astijus Kungys, OFM, dr. Juozas Aleksandravičius

1932 m. gegužės 26 d. kun. Antanas Dirvelė, OFM, pašventino statomos pranciškonų gimnazijos Kretingoje kertinį akmenį, o 2003 m. gegužės 14 d. Lietuva paminėjo gimnazijos 70-ąjį gimtadienį. Per tą laiką tik 20 metų gimnazija buvo kuriama ir ugdoma, o 50 metų dviejų okupantų – nacių ir bolševikų – plėšoma ir naikinama. Tačiau, gimnazijos direktorės Astos Radikienės žodžiais tariant, Pranciškonų gimnazija išliko „sena savo išore ir labai jauna, kasdien atsijauninanti savo dvasia“, nes „pastatai subyra, o dvasinės vertybės išlieka“.
Jubiliejinė šventė vyko Kretingos pranciškonų gimnazijos patalpose, dalyvaujant gimnazijos bendruomenei, miesto valdžios atstovams, kviestiems svečiams ir gausioms kitų Lietuvos gimnazijų ir vidurinių mokyklų delegacijoms.
Šventės programa labai turtinga menine dalimi. Čia pasirodė patys jauniausieji ir vyresnieji dainininkai, instrumentalistai, skaitovai, tautinių ir šiuolaikinių šokių šokėjai. Mokinius parengė ir patys dalyvavo mokytojai L.Šiaulienė, S.Buivydas, A.Lubienė, D.Rimkutė, S.Šimkus, A.Žilys, B.Jašinskienė, Ž.Adomienė, S.Garbaliauskienė, R.Valytė, A.Paulauskienė, A.Mačėnas.