Atnaujintas 2004 gegužės 5 d.
Nr.34
(1237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Kodėl blėsta Kauno zanavykų entuziazmas?

Romas BACEVIČIUS

Tarp Kauno zanavykų (iš dešinės) –
Seimo narys Mindaugas Bastys,
kan. Pranas Liutvinas,
vyskupas Juozas Preikšas

Balandžio 16-ąją Kauno technikos kolegijoje, kaip ir kasmet šeštadienį prieš Atvelykį, rinkosi į vieną būrį Kauno zanavykai. Iš Šakių krašto kilę ir dabar Kaune gyvenantieji žmonės jau įprato sėstis kiekvienas prie kraštiečių iš savo valsčiaus stalo. O ant jo deda kas ką atsinešęs: sumuštinių, sausainių, kepinių, arbatos, kavos. Dar prieš renginio pradžią prie įėjimo į salę dažnas po vieną kitą dešimtinę litų palieka. Ne už įėjimą, o už knygas, kurių patys zanavykai yra išleidę ar apie juos per pastaruosius metus išleista. Kartais tos knygos būna tik ką iš spaustuvės atneštos, dar nematytos, taigi norisi nusipirkti ir skaityti. Be abejo, kai kurias jau esame nusipirkę kokiame nors renginyje Šakių rajone arba Šakių knygyne.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija