Atnaujintas 2004 gegužės 5 d.
Nr.34
(1237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

„Norėčiau ir miręs būti naudingas...“

Julius PASTARNOKAS

Ar kas uždegs vaškinę žvakę,
Kai smėlio kauburį supils?
Už sunkų kelią, baugią naktį
Ar kas mus, knygnešius, atmins?..

Agota Tumosaitė-Prūsaitienė, knygnešė iš Slavikų

 

PROLOGAS

Prieblandoje, manding, vis lieka ir lieka vieno iš knygnešystės pradininkų, knygų leidybos iniciatoriaus bei organizatoriaus kunigo Martyno Sederavičiaus vardas ir veidas...

Tad ir prisimenu Maironio graudžią dejonę bei skaudžią abejonę:

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris,
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs dangus,
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis,
Ar jiems besuprantamos bus?

Dabar, kai „skaudūs pančiai nukrito“ ir „užtekėjo nusiblaivęs dangus“, bandysiu patikslinti unikalioje Knygnešystės istorijoje Sederavičiaus, regis, antrojo asmens po vyskupo Motiejaus Valančiaus – biografiją, stengsiuosi suprasti jo „kovas ir kančias, be ryto naktis...“

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija