Atnaujintas 2004 gegužės 5 d.
Nr.34
(1237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Rietavo „Aušros“ katalikiškos mokyklos veiklos svarba

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Prof. kun. Antanas Liuima,
SJ, (ketvirtas iš kairės)
paskutinės kelionės
į Lietuvą metu apsilankė
ir Rietavo katalikiškoje mokykloje
(2000 m. vasario 21 d.)

Rietavas ženklus Lietuvos istorijoje: Oginskių veiklos dėka čia buvo įkurta pirmoji muzikos bei agronomijos mokyklos, pastatyta elektrinė, įvestas telefonas ir dar daugelis kitų dalykų. Valstiečių išlaisvinimas iš baudžiavos 1835 metais buvo Oginskių racionalaus mąstymo ir tikėjimo savo tautos išliktimi rezultatas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija