Atnaujintas 2004 gegužės 5 d.
Nr.34
(1237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Atvelykio muzikos ir dainų kermošius

Rūta Jonuškienė

Liaudies pasakorė
Genovaitė Lagūnienė

Kaip ir kasmet, prieš prasidedant didžiajam pavasario darbymečiui, kai dirvoje ir akmuo krutėti ima, Utenos rajono seniūnijų žmonės, mylintys dainą, šokį, puoselėjantys senąsias tradicijas, sulėkė sugužėjo į Utenos kultūros centrą, kur dvi dienas vyko tradicinė, jau devintoji kaimo seniūnijų meno mėgėjų kolektyvų šventė „Atvelykis – 2004“. Keli šimtai meno mėgėjų - nuo mažiausių, vos už pupą didesnių mergaičių ir berniukų, iki žilagalvių gyvenimo patirtimi ir išmintimi turtingų senolių - dvi dienas šoko, dainavo, grojo, linksmas istorijas porino, save parodė ir į kitus pasižiūrėjo.


Gimtoji kalba – kaip skaidrus rasos lašas

Bronius VERTELKA

Iš kairės: Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas, Panevėžio
apskrities viršininko pavaduotoja
Zita Kukuraitienė ir iš Kauno
atvykęs vyskupas emeritas
Juozas Preikšas

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės –Bitės viešosios bibliotekos Didžiojoje skaitykloje balandžio 21 dieną vyko konferencija „Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos“. Jos dalyviai buvo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir iš Kauno atvykęs vyskupas emeritas Juozas Preikšas, apskrities šviesuomenės atstovai, grupė svečių iš Vilniaus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija