Atnaujintas 2004 gegužės 5 d.
Nr.34
(1237)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Sunkumai Šventojo Sosto
ir Izraelio santykiuose

Mindaugas BUIKA

Džordžas Bušas (dešinėje) pritaria
Arielio Šarono vienašališkam
planui dėl Artimųjų Rytų
konflikto sprendimo

Iškilusi nauja pasikėsinimo grėsmė palestiniečių lyderiui Jasirui Arafatui, Izraelio vyriausybės vienašališkų veiksmų planas sprendžiant Artimųjų Rytų konfliktą be tarptautinės taikos „kelio gairių“ derybų programos, taip pat nesibaigianti vadinamoji „vizų krizė“ sukėlė gana stiprią Vatikano ir Šventosios Žemės atstovų kritiką bei paskatino stebėtojus pripažinti nelengvus išbandymus Šventojo Sosto ir Izraelio valstybės diplomatiniuose santykiuose, ženklinančiuose normalizavimo pradžios dešimtmetį. 1993 metų pabaigoje pasirašytos ir 1994-ųjų kovą įsigaliojusios „pagrindinės sutarties“ dėl diplomatinių santykių užmezgimo pradėtas procesas susidūrė su naujomis kliūtimis tiek dėl premjero Arielio Šarono radikalių veiksmų palestiniečių atžvilgiu kritikos Romoje, tiek ir dėl Katalikų Bažnyčios padėties Izraelyje tolesnio sprendimo sustabdymo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija