Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Herbas ir vėliava dar labiau
suburs bendruomenę

Į bažnyčią įnešama
Leliūnų seniūnijos vėliava

Leliūnai. Birželio 27-ąją leliūniškiai prisimins ilgai. Tądien abipus Kauno-Zarasų plento įsikūrusiame Leliūnų miestelyje, seniūnijos centre, ne tik leliūniškius, bet ir po platųjį pasaulį išsibarsčiusius šio gražaus Lietuvos kampelio žmones į margą ir šurmulingą būrį sukvietė triguba šventė – Leliūnų bažnyčioje vykę Šv. Petro ir šv. Povilo atlaidai, seniūnijos vėliavos pakėlimo ir herbo atidengimo iškilmės bei tradicinis kraštiečių susitikimas.

Bendrystės valandos ir maldos

Ir oras buvo palankus šventei. Nors saulutė spindulių pagailėjo, tačiau vėjas nuginė tolyn tamsius lietaus debesis, leisdamas nors keletą valandų pasidžiaugti trumpais susitikimais ir nuoširdžios bendrystės valandomis. Kapų kalnelyje aplankę amžinajam poilsiui atgulusius savo artimuosius, žmonės būriavosi miestelio centre ir prie bažnyčios, kalbėjosi su seniai matytais giminėmis ir jaunystės draugais, pirko lauktuvėms ilgus „kermošinius” saldainius.

Šv. Mišias Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje aukojo Panevėžio Katedros klebonas dekanas Panevėžio vyskupijos kancleris Tomas Skrudupis, giedojo Leliūnų bažnyčios choras bei valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva”. Nuoširdi malda, pamokslo žodžiai, bažnyčios erdvę šviesaus skambesio pripildžiusios giesmės visų tikinčiųjų širdis kilstelėjo virš kasdienybės, viltimi nuskaidrinę rytdienos gyvenimus.

Į bažnyčią iškilmingai įnešama Leliūnų seniūnijos vėliava. Seniūnės Linos Petronienės ir Leliūnų bendruomenės pirmininko Kęstučio Udro rankose, ant lininio rankšluosčio, – kasdienės duonos kepalas. Skambant giesmei „Lietuva brangi”, atliekamai „Lietuvos” ansamblio dainininkų, Panevėžio Katedros klebonas kun. T.Skrudupis šventina Leliūnų seniūnijos vėliavą, nuo šiol tapsiančią leliūniškių vienybės simboliu, ir duoną... Iškilminga procesija pajuda miestelio aikštės link.

Primindami svarbiausius Leliūnų miestelio istorijos momentus, iškilmingąją šventės dalį pradeda Danutė Mažliokienė ir Arvydas Vasiliauskas. Garbė pakelti Leliūnų seniūnijos vėliavą suteikiama garbingiausiems miestelio žmonėms – nuo 1946 metų Leliūnų bažnyčioje vargonuojančiam Stasiui Šakėnui ir jo žmonai Aldonai. Herbą atidengia jau nepriklausomos Lietuvos laikais gimusios jaunosios kartos atstovės – moksleivės antalgietė Jolanta Markevičiūtė, leliūnietė Edita Mažliokaitė ir pakalnietė Roberta Kezytė.

Gyvenimą simbolizuoja kelias ir vargonai

Iki šiol Leliūnai istorinio herbo neturėjo. Ieškant jam motyvų buvo atkreiptas dėmesys, kad seniūnijos augimui didelę įtaką turėjo per Leliūnus nutiestas plentas. Tai paskatino žaliame herbo lauke pavaizduoti auksinį stulpą, kuris simbolizuoja per pelkėtą vietą nutiestą plentą. Antruoju simboliu tapo stilizuotų vargonų fragmentas, kuris asocijuojasi su bažnyčioje esančiais vargonais ir vietos gyventojų muzikalumu. Iš Leliūnų krašto yra kilę Lietuvai nusipelniusių muzikos puoselėtojų – kompozitoriai Juozas Karosas, Juozas Gruodis, Juozas Strolia, o nuo 1946 metų iki šiol istoriniais vargonais vargonuoja S.Šakėnas. Herbo širdyje įdėtas raudonas skydas primena leliūniškių parodytą narsą, ištvermę ir kovose už Lietuvos laisvę pralietą kraują. Uteniškės dailininkės Vidos Navikienės sukurtą Leliūnų herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas dekretu patvirtino šių metų gegužės 25 dieną.

Šventė visas miestelis

Leliūnų seniūnijos seniūnė Lina Petronienė, kreipdamasi į seniūnijos gyventojus ir svečius, kalbėjo apie nenumaldomą laiko bėgsmą, kurio iškiliausius momentus privalu įamžinti ir palikti ateities kartoms. Jos įsitikinimu, herbas ir vėliava įkvėps žmones prasmingiems ir kilniems darbams, o kraštiečiams taps kelrodžiais grįžti į gimtinę. Seniūnijos padėkos raštus L.Petronienė įteikė Leliūnų seniūnijos simboliką sukūrusiai dailininkei V.Navikienei ir vėliavą išsiuvinėjusiai leliūniškei Margaritai Krupeckienei.

Šventės proga gausiai miestelio aikštėje susirinkusius žmones sveikino Seimo narys Algimantas Matulevičius, Utenos rajono meras Alvydas Katinas, vaistinių tinklo Utenoje vadovas Gintaras Vidžiūnas.

Leliūniškiams koncertavo seniūnijos dainininkai ir šokėjai, vadovaujami Nemiros Meškauskaitės bei Edmundo ir Aušros Gutauskų. Nuotaikingą programą parodė valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva”. Seimo narys A.Matulevičius Leliūnų seniūnijos herbo ir vėliavos šventės proga dovanojo visiems populiarios estrados dainininkės Nelės Paltinienės ir aktorės Stefanijos Navardaitienės koncertą. Vakare jaunimas smagiai šėlo kartu su žaismingąja dainininke Viktorija ir jos „šokoladiniu” draugu.

Leliūnuose gyvena puikūs ir darbštūs žmonės, mylintys savo kraštą. Kiekvienas, gimęs ir augęs šiame žemės kampelyje, daugelį kartų grįžta į mielus tėviškės laukus, kur skambėjo žolę pjaunantys dalgiai ir bangavo rugių jūra.

Rūta JONUŠKIENĖ

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija