Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Jauna Prezidento komanda

Prezidento Valdo Adamkaus
patarėjai (iš kairės): Darius
Gudelis, Marius Lukošiūnas,
Edminas Bagdonas, Rita
Grumadaitė ir prof. dr. Toma
Birmontienė
Tomo Černiševo (ELTA)
nuotrauka

Prezidentas V.Adamkus pristatė savo komandą. Nors jis atsisakė vyriausiojo patarėjo, buvusio pirmojoje kadencijoje, tačiau pareiškė, kad jo dešiniąja ranka būsiąs užsienio politikos grupei vadovausiantis ambasadorius Italijoje E.Bagdonas. Spaudos tarnybai vadovaus buvęs Žurnalistikos instituto direktorius M.Lukošiūnas. Nacionalinio saugumo grupei – R.Muraška, dirbęs su V.Adamkumi jo pirmosios kadencijos metu. Gynybos klausimais patarinės pulkininkas A.Balčiūnas. Prezidentūros sekretoriumi ir vienu svarbiausiu patarėjų tapo buvęs Anykščių rajono meras D.Gudelis, o patarėja teisės klausimais – Teisės universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėja, Žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Visuomeniniu patarėju ekonomikos klausimais darbuosis Vilniaus banko patarėjas G.Nausėda, o kultūros srityje patarinės, irgi visuomeniniais pagrindais, Vilniaus universiteto dėstytoja I.Vaišvilaitė.


Kas sulipdys sudužusį puodą?

Petras KATINAS

Kad ir kaip baigtųsi dar vienas politinis skandalas dėl trijų Seimo narių – V.Andriukaičio, V.Kvietkausko ir A.Vidžiūno, kuriuos Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba apkaltino ėmus kyšius iš „Rubicon group“ bendrovės valdybos pirmininko A.Janukonio, bet nėra abejonės, kad šiuo skandalu pasinaudos (ir jau naudojasi) ne tik radikaliosios populistinės jėgos pačioje Lietuvoje, bet ir mūsų nedraugai užsienyje. Matyt, nereikia priminti, kokiame užsienyje. Tame pačiame, kur dabar liejamos graudžios ašaros dėl priesaikos sovietinei armijai neišdavusio R.Pakso ir geriausios Maskvos draugės K.Prunskienės. Tiesa, vis mažiau kyla abejonių, kad visas šis politikos triukšmas, kurį kai kas vadina tragikomedija, buvo surengtas specialiai, siekiant paveikti rudenį įvyksiančių Seimo rinkimų rezultatus. Visai nesvarbu, jog STT direktorius Valentinas Junokas be paliovos aiškina, kad jokio politinio užsakymo nevykdęs, kad jo tarnyba atlieka tik įstatymais numatytą darbą ir niekada nesiderina prie jokių rinkimų, nesistengia kam nors įtikti ar patikti.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija