Atnaujintas 2004 liepos 16 d.
Nr.54
(1257)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Jauna Prezidento komanda

Prezidento Valdo Adamkaus
patarėjai (iš kairės): Darius
Gudelis, Marius Lukošiūnas,
Edminas Bagdonas, Rita
Grumadaitė ir prof. dr. Toma
Birmontienė
Tomo Černiševo (ELTA)
nuotrauka

Prezidentas V.Adamkus pristatė savo komandą. Nors jis atsisakė vyriausiojo patarėjo, buvusio pirmojoje kadencijoje, tačiau pareiškė, kad jo dešiniąja ranka būsiąs užsienio politikos grupei vadovausiantis ambasadorius Italijoje E.Bagdonas. Spaudos tarnybai vadovaus buvęs Žurnalistikos instituto direktorius M.Lukošiūnas. Nacionalinio saugumo grupei – R.Muraška, dirbęs su V.Adamkumi jo pirmosios kadencijos metu. Gynybos klausimais patarinės pulkininkas A.Balčiūnas. Prezidentūros sekretoriumi ir vienu svarbiausiu patarėjų tapo buvęs Anykščių rajono meras D.Gudelis, o patarėja teisės klausimais – Teisės universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėja, Žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Visuomeniniu patarėju ekonomikos klausimais darbuosis Vilniaus banko patarėjas G.Nausėda, o kultūros srityje patarinės, irgi visuomeniniais pagrindais, Vilniaus universiteto dėstytoja I.Vaišvilaitė.

Politikos apžvalgininkai ir politologai, su kuriais Prezidentas tarėsi dėl Seimo rinkimų antrojo rato sugrąžinimo, gana palankiai įvertino V. Adamkaus komandą, bet pripažino, kad jų laukia sunkus bei sudėtingas darbas supriešintoje visuomenėje. Įdomu, kad Prezidentas, paklaustas, ar jis neketina siūlyti premjerui A.Brazauskui pakeisti vidaus reikalų ministrą V.Bulovą, kurio atsistatydinimo reikalauja Tėvynės sąjunga ir liberalcentristai, mįslingai nutylėjo. Tuo tarpu premjeras A.Brazauskas gyrė V.Bulovą ir sakė pritariąs jo siekiams, kad vidaus reikalų pulkai nepriklausytų Policijos departamentui.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija