Atnaujintas 2004 liepos 30 d.
Nr.57
(1260)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų
atlaidai Pivašiūnuose

Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria dvasinių ir fizinių malonių. Nuo senų laikų čia garbinamas stebuklingas Dievo Motinos paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis.

Didieji atlaidai šioje šventovėje vyksta kasmet rugpjūčio 15 dieną, o ir visą savaitę, artimiausią šiai dienai.


Kryžių kalno atlaidai sutraukė tūkstančius maldininkų

Sekmadienį Šiaulių rajone, Kryžių kalne, vyko tradiniai Kryžių kalno atlaidai.

Į Lietuvos ir Lenkijos vyskupų aukojamas šv. Mišias suplaukė tūkstančiai maldininkų iš visos Lietuvos bei užsienio. Kryžių kalno atlaidus tiesiogiai transliavo Lietuvos televizija.


Negaliu tylėti, esu laisvas žmogus

Lietuvos jaunimo dienos Šiauliuose

Inesė RATNIKAITĖ

Prieš susitaikinimo pamaldas

Jaunimo dienos - tai galimybė būti kartu, išgirsti ir būti išgirstam, išsilaisvinti ir kalbėti tai, dėl ko negali tylėti. Jos kiekvienam dovanoja nors šiek tiek vilties, nors šiek tiek – tikėjimo, nors šiek tiek – meilės ir labai daug tikro džiaugsmo.


Padėkite pateisinti viltį

Aš niekada nemaniau, kad šiais laikais yra žmonių, kuriems labiau už viską pasaulyje rūpi dvasiniai dalykai, tokie, kaip tėvų tikėjimas ir tradicijos. Taip, kaip niekada nemaniau, kad viskas pasaulyje gali būti parduodama - istorinė atmintis, ištikimybė, Dievo namai.

Vieną šeštadienį Commonwealtho gatveje Bostone (prie vyskupijos vartų) susirinkusi Bostono lietuvių bendruomenė - vaikai ir seneliai, sveiki, išvaizdūs vyrai, moterys ir žmonės invalidų vežimėliais - visą dieną praleido gatvėje melsdamiesi ir norėdami atkreipti pasaulio dėmesį į savo skausmą - mums uždrausta išlikti bendruomene, mums uždarytos durys į ateitį. Mes - maža tauta, todėl mūsų nuomonė nesvarbi.


Ar išliks lietuvių
Šv.Petro katedra Bostone

Po seksualinio skandalo JAV šios šalies Katalikų Bažnyčios vadovai naikina dalį maldos namų. Mat siekiama išmokėti kompensacijas kunigų seksualinę prievartą patyrusioms aukoms. Iš 950 Bostono parapijų ketinama panaikinti 66, o iš jų – tris lietuvių. Šiuo metu Bostone ir jo apylinkėse gyvena arti 65 tūkstančių lietuvių kilmės žmonių.


Ir kalinės šluostėsi ašaras

Šiandien tenka girdėti, kad vaikai savo nusenusiais tėvais, ypač neturtingais, nenori rūpintis, juos, ligotus, išveža į senelių namus ar duoda gydytojams kyšius, kad priimtų į slaugos ligonines ir netrukdytų jiems linksmai gyventi. Taip būta ir seniau. Prancūzų rašytojas O.Balzakas, gyvenęs XIX a. pirmoje pusėje, romane „Tėvas Gorijo“ pasakoja, kaip tėvo Gorijo dvi turtingos dukros palieka vieną mirštantį neturtingą tėvą (jis savo turtus anksčiau atidavė dukroms), o pačios išvažiuoja į balių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija