Atnaujintas 2004 spalio 20 d.
Nr.78
(1281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Bažnyčios socialinio mokymo pozicijų raiška JT veikloje

Mindaugas BUIKA

Šventojo Sosto nuncijus
Jungtinių Tautų
Organizacijoje arkivyskupas
Čelestinas Miljorė

Sustiprinusios savo statusą Šventojo Sosto delegacijos Jungtinėse Tautose (JT) – plačiau apie tai rašyta praėjusio trečiadienio, spalio 13 dienos, „XXI amžiuje“ – atstovai aktyviai dalyvauja šios didžiausios pasaulio organizacijos darbuose, iš Bažnyčios socialinio mokymo pozicijų pasisakydami įvairių globalinių problemų aspektais. Tuo pačiu yra įprasminamas popiežiaus Jono Pauliaus II rūpestis visos žmonijos bendruoju gėriu, kad taika ir teisingumas įsivyrautų santykiuose tarp tautų ir kad pirmiausia būtų skatinamas silpniausių ir neturtingiausių visuomenės narių padėties gerėjimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija