Atnaujintas 2004 spalio 20 d.
Nr.78
(1281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Juozo Naujalio „Mišios“
skambėjo Lenkijoje

„Absolvento“ choristai
Švienta Lipkoje

Ne pirmą sykį Kauno technologijos universiteto choras „Absolventas“, vadovaujamas Vilniaus muzikos akademijos doc. Viktoro Masevičiaus, gieda Juozo Naujalio „Mišias“ už mūsų šalies ribų. Giedojo jas Įsručio (Kaliningrado sritis) tik ką atstatytoje gotikinėje bažnyčioje, Austrijos sostinėje Vienoje, Prahos karališkoje koplyčioje, kurioje stovi dar Mocarto laikų vargonai, Budapešte. O šį sykį choras buvo pakviestas į Lenkiją. Gdansko Švč. Trejybės bažnyčios (katedros) klebonas kvietė chorą dalyvauti šv. Mišių aukoje, kurios bus aukojamos už Lenkijos karius, žuvusius kovoje prieš terorizmą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija