Atnaujintas 2004 spalio 20 d.
Nr.78
(1281)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai

Metas apsivalyti

Antanas MARČIULAITIS

Po Antrojo pasaulinio karo man teko kurį laiką gyventi gerokai apgriautame Vilniaus senamiestyje ir matyti jo griuvėsius. Vaizdas buvo gana klaikius: tarp tų griuvėsių slankiojo kruvinai raudonos okupacijos šmėkla, atnešusi visuotinį badą ir skurdą, pasėjusi šėtonišką neapykantą, kerštą, melą ir kitas antimoralines piktžoles. Bet bene labiausiai mano dėmesį patraukė vienas imponuojantis reginys: abipus Aušros Vartų niūksojo subombarduotų mūrų griuvenos, o Vartai stovėjo sveikut sveikutėliai. Svarsčiau: ar čia išryškėję vėlesniųjų laikų statybų netobulumai (tie pastatai vėlesnės statybos nei Aušros Vartai), ar tikrų tikriausias stebuklas. Gal ši stebuklais garsi šventovė pademonstravo dar vieną stebuklą?


Pilietinei visuomenei -
lietuviška talka

Algimantas ZOLUBAS

Sveikintina Prezidento iniciatyva ir žingsnis įsteigiant instituciją, kuri rūpintųsi pilietiniu visuomenės ugdymu. Žinant, kad demokratijos mechanizmą gali valdyti tik išugdyta ir sutelkta visuomenė, kuri ir sudaro valstybę, jai reikalingas ypatingas dėmesys, ugdymui dedamos valstybės ir pačios visuomenės veiksmingiausios pastangos.


Pergalės ir pralaimėjimai

Gražina TRIMAKAITĖ

Didelis pralaimėjimas būtų konservatizmo sunykimas Lietuvoje, tad pasižvalgykime, ar jis nenyksta. Apie tai, kas yra konservatizmas prieš trejus metus vyko pokalbis vienoje Moterų lygos konferencijoje ir moterų konservatorių konferencijoje „Aš – konservatorė“. Tai buvo senokai, tad dabar trumpai prisiminkime, kad konservatizmas – tai ne atbulavimas, kaip kai kas vaizduojasi, tokį žodį išgirdę ir sieja su inercija ir stabdymu. Žodžiu, procesus reikią stabdyti, kad pasaulis per toli nenušuoliuotų nesusimąstydamas. Tarsi girnapusė kabo ant pasaulio procesų ir prilaiko karštakošius. Taip tikrai ne vienas mano ir, laimei, taip nesielgia, nes konservatizmas, jeigu ką ir stabdo, tai labai atsirinkdamas, ir būtent pagal amžinumo kriterijų. Kažkaip Lietuvoje šita jo savybė beveik intuityviai buvo pajusta. Niekas nė nebandė neigti ar abejoti, kad Lietuvos Sąjūdis yra konservatyvus judėjimas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija