Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Negailėdamas jėgų nešė
Kristaus šviesą

A†A kanauninkas Vytautas Kapočius (1943-1976-2005)

Kan. Vytautas Kapočius

Birželio 12 dieną nustojo plakti kanauninko Vytauto Kapočiaus širdis. Daugybė žmonių, ne tik katalikų, bet ir sentikių, stačiatikių, net keturi vyskupai ir daugybė kanauninkų bei kunigų, susirinkusių pagerbti mirusiojo, - liudijimas, jog toji širdis tikrai visiems buvo dosni meilės ir gerumo. Be galo jautri širdis.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija