Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Ekumeninis kelias negrįžtamas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
susitinka su Pasaulio Bažnyčių
Tarybos generaliniu
sekretoriumi metodistų
pastoriumi Samueliu Kobija

II Vatikano Susirinkimo įtaka

Tęsdamas savojo pontifikato pradžios daromus tvirtus pareiškimus ekumenizmo naudai, popiežius Benediktas XVI, birželio 16 dieną audiencijoje Vatikane priėmęs Pasaulio Bažnyčių Tarybos (PBT) generalinį sekretorių pastorių Samuelį Kobiją, pabrėžė, jog „Katalikų Bažnyčios įsipareigojimas krikščionių vienybei siekti yra negrįžtamas“. Beje, sąvoką „negrįžtamas“ arba „neatšaukiamas“ kalbėdamas apie ekumenizmą neretai vartojo ir popiežius Jonas Paulius II, todėl išreikšdamas panašias mintis dabartinis Šventasis Tėvas, matyt, norėjo dar kartą priminti, kad yra pasirengęs tęsti savo pirmtako iškilius darbus.


Beatifikacijų iškilmės Varšuvoje

Tarp palaimintųjų – komunizmo kankiniu buvęs kunigas

Palaimintasis kunigas
Vladislavas Findišas

Lenkijos sostinėje Varšuvoje praėjusį sekmadienį vykusi trijų kunigų beatifikacija užbaigiant Nacionalinį Eucharistijos kongresą ženklino dar vieną atvejį – sugrįžimą prie praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje vyravusios tradicijos, kai Šventasis Tėvas vadovauja tik kanonizacijos apeigoms. Popiežiaus Benedikto XVI potvarkiu birželio 19 dieną Varšuvos Pilsudskio aikštėje kunigų Bronislavo Markievičiaus (1842-1912), Ignacijaus Klopotovskio (1866-1931) ir Vladislavo Findišo (1907-1964) paskelbimo palaimintaisiais šv. Mišių aukai vadovavo Varšuvos arkivyskupas kardinolas Juzefas Glempas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija