Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Jaunimas dalijosi bendryste

Panevėžio vyskupijos Katechetikos
centro vadovė Zita Tručionienė
ir vyskupas Jonas Kauneckas
tarp jaunimo
Linos Žostautaitės nuotrauka

Vienas iš daugelio Eucharistijos metams skirtų renginių Panevėžio vyskupijoje įvyko birželio 4 dieną Aukštaitijos sostinės Sielovados centre. Tądien į jį rinkosi vyskupijos dekanatų jaunimas – projekto „Pasilik su mumis, Viešpatie!“, skirto Eucharistijos metams, dalyviai. Renginį organizavo vyskupijos Katechetikos (vad. Zita Tručionienė) ir Jaunimo (vad. Saulius Černiauskas) centrai, talkino savanoriai, ateitininkai ir skautai. Renginį parėmė Panevėžio vyskupijos kurija, verslininkas Jonas Katinas, uždaroji akcinė bendrovė „Midenė“ ir Karaliaus Mindaugo bataliono motorizuotasis pėstininkų būrys. Šventei „Pasilik su mumis, Viešpatie!“ vadovavo Velžio (Panevėžio r.) gimnazijos 10-os klasės moksleivė, ateitininkų Vysk. K.Paltaroko kuopos narė Žydrūnė Kripaitytė.


Dievo miesto žmogaus mieste statytojai

Alvyra GRĖBLIŪNIENĖ

Šviesos kelio slėpiniai
Metelių gatvėmis.
Priekyje – Šventežerio klebonas
kun. Juozas Fakėjavas

Kai dėl meninės programos, skirtos renginiui ,,Strimaičiui – 100“ nuėjau tartis su Lazdijų parapijos vaikų ir jaunimo choro vadove vargonininke Daiva Lapinskaite, mergaitės labai gyvai dalijosi įspūdžiais apie neseniai Meteliuose vykusias Lazdijų dekanato Jaunimo dienas ,,Mes atvykome Jo pagarbinti“(Mt 2,2). Paprašiau jų plačiau papasakoti apie tai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija