Atnaujintas 2005 birželio 23 d.
Nr.49
(1350)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Prašau pagalbos Lietuvos partizanams įamžinti

Viešas laiškas Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojui Česlovui Juršėnui

Daug kartų esu rašęs į dvisavaitraštį „Laisvas laikraštis“, norėdamas atkreipti valdžios vyrų ir visuomenės dėmesį į tai, jog atkūrus Lietuvos valstybingumą iki šiol aukščiausioji ir vykdomoji Lietuvos valdžia neprivertė okupantų valdžiai talkinusių pareigūnų žudant mūsų tautą pasakyti, kur yra užkasti tūkstančių Lietuvos partizanų ir jų vadų palaikai.


Neieškokite kvailų ministrų!

Liaudies išmintis skelbia, jog ne vienas šuo margas. Taip sakoma, jeigu daiktą pametęs pastebi, jog kas nors kitas panašiu naudojasi. Na, tąsyk ir prasideda. Pametusysis paprastai yra linkęs kitą apvaginti, o tas ginasi, jog tuo daiktu vos ne nuo užgimimo naudojasi. Tad ir sako: „Nieko aš neradau, ne vienas šuo margas!“ Tad ir apsiramink, žmogau, ir toliau savo daikto ieškok, o kas mano, tai mano, neatiduosiu. Paprastai tuo ir baigiasi, jeigu pametusysis į teismą nesikreipia.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija